Anne-Cathrine Bernhoft

Lecturer Anne-Cathrine Bernhoft

E-mail
Anne-Cathrine.Bernhoft@nhh.no
Telephone
+47 55 95 98 39
Department
Accounting, Auditing and Law

Selected publications

Author(s) Title Publisher
Bernhoft, Anne-Cathrine, Fardal, Anfinn Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse Volume 10 (2), page 19 - 24, 2007
Bernhoft, Anne-Cathrine, Fardal, Anfinn IFRS og fiskeoppdrett Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse Volume 10 (6), page 49 - 58, 2007
More publications in Cristin