MBA i strategisk ledelse

MBA i strategisk ledelse

Med en MBA i strategisk ledelse fra NHH får du ikke bare et grunnlag for å ta bedre beslutninger – du får også energien til å gjennomføre dem.

Konkurransen blir hardere, marginene mindre og ressursene knappere. Samtidig øker forventningene til deg, enten du er leder, spesialist eller rådgiver. Hvordan kan du innfri forventningene under stadig mer krevende betingelser? Jo, du kan være den som tilfører bedriften din varige konkurransefortrinn med aktuell kunnskap i strategisk ledelse.

Foto: Helge Skodvin

Hva får jeg ut av studiet?

En MBA i strategisk ledelse åpner nye muligheter for deg. Du vil bidra til å løse utfordringer direkte knyttet til bedriften eller organisasjonen du jobber i. Du får innsikt i ulike bransjer sammen med høyt kompetente deltakere som har med seg et mangfold av erfaring og kompetanse.

Studiesamlinger ved anerkjente handelshøyskoler og internasjonale selskap tilfører globale perspektiver på relevante problemstillinger. NHHs topplag av forelesere gir deg kunnskap basert på aktuell forskning. Studiets programleder deltar på alle samlingene og trekker trådene mellom de ulike fagene og samlingene.

Hvem er studiet for?

Studiet er tilrettelagt for deg som jobber i en bedrift eller organisasjon som befinner seg i en konkurransesituasjon, eller kommer til å være det. Ledere som ønsker faglig utvikling og fordypning på strategisk viktige områder for egen virksomhet er også i målgruppen.

Fra store bedrifter er divisjons- og seksjonsledere særlig aktuelle – samt deg som bistår ledere i utforming av strategi. Fra mindre bedrifter er toppledere og avdelingsledere naturlige kandidater. Ansatte i finansinstitusjoner, offentlig forvaltning eller nærings- og bransjeorganisasjoner vil også ha godt utbytte av studiet.

Studiet er tilrettelagt for en travel hverdag. 

Verdifullt nettverk

Sammen med de andre deltakerne bygger du nettverk til uvurderlig nytte. Du kommer tett på medstudenter gjennom gruppearbeid og diskusjoner i intensive studiesamlinger.

En mangfoldig deltakergruppe med komplementerende ferdigheter og bakgrunn, åpner for ulike perspektiver og gir muligheter for læring på tvers av bransjer og fag. Sammensetningen skaper en variert og produktiv dynamikk.

I løpet av studiet blir du kjent med dyktige fagfolk, ledere i sentrale posisjoner og spesialister du kan lære av og sammen med – under studiet og i lang tid fremover.

Personlig oppfølging

Programlederen følger samlingene og er tilstede hele veien, for å sikre den røde tråden i studiet og løfte sammenhengen mellom fagområdene. Programlederen involverer seg i læringen din og viser høy faglig kvalitet, synlig engasjement og personlig engasjement.

De fremste foreleserne

Til å undervise på MBA i strategisk ledelse har vi satt sammen et lag av de fremste foreleserne våre: Victor D. Norman, Øystein ThøgersenAlexander W. CappelenLasse B. LienInger Stensaker og Therese Sverdrup. Sammen med et knippe engasjerte og kunnskapsrike gjesteforeleserne tett på næringslivet, tar de utgangspunkt i dagsaktuell forskning for å gi deg et nytt blikk på fremtidens virkelighet.

Om studiet

Studiepoeng
90
Grad
Master of Business Administration (MBA)

Verdt å vite

  • Oppstart 27. januar 2022
  • Få ledige plasser. Ta kontakt
  • Fire faglige moduler over to år
  • Studieavgift: kr 445 000

Finansiering av videreutdanning

Kontakt oss

Information about teaching during the Covid-19 situation valid from 15 December 2021

 

The teaching at NHH Executive will, for the time being, be carried out digitally. When the situation allows, we will return to physical sessions. You will receive information no later than 14 days before a session. When we return to physical teaching there will be a digital alternative if the coronavirus situation so requires.

Oversikt over program

Fagmodul 1: Analyser hvordan forventet lønnsomhet i et marked påvirkes av en eller flere eksterne endringer

NHH, Campus Bergen      
Strategi i turbulente tider

Quality Hotel Leangkollen, Asker
Endringer i omgivelsene I: Markeder i endring

Europa
Studietur

Quality Hotel Leangkollen, Asker
Endringer i omgivelsene II: Bevegelser, trender og sykler

Zoom
Online: Økonomi for ikke-økonomer

                           
Hjemmeeksamen, åtte timer
Fagmodul 2: "Beskriv" drømmekunden for en gitt bedrift

Quality Hotel Leangkollen, Asker       
Segmentering, kundelønnsomhet og prising                          

NHH, Campus Bergen
Kunden/brukeren I: Konsumentatferd, bærekraft og kvantifisering

Quality Hotel Leangkollen, Asker
Kunden/brukeren II: Atferdsøkonomi, gamification, A/B-testing, eksperimentell metode

Quality Hotel Leangkollen, Asker
Ledelse og lederrollen

Zoom
Online: Forskningsmetode for ledere

         
Hjemmeeksamen, åtte timer

 

Fagmodul 2: Konsulentoppdrag/Forretningsmodell for en frivilling organisasjon

NHH Campus Oslo                 
Strategiformulering: Posisjoner, aktiviteter og ressurser                                          

Asia
Studietur: Doing business in Asia

Campus NHH, Bergen
Innovasjon som en kilde til konkurransefortrinn I: Prosesser, ledelse og organisering

Quality Hotel Leangkollen
Innovasjon som en kilde til konkurransefortrinn II: Immaterielle ressurser

Zoom
Online: Verdsettelse


Hjemmeeksamen, seks timer

 

Fagmodul 4: Ekspansjonsanalyse eller konsernstrategi
NHH Campus Oslo Iverksetting og implementering I: Mennesker og endringsledelse                                                                                

Quality Hotel Leangkollen              
Iverksetting og implementering II: Styring, målinger og insentiver
  Konsernstrategi
  Ekspansjon og nye forretningsmodeller

Zoom
Online: Anvendt programmering for ledere

                   
Hjemmeeksamen, åtte timer                         
  Innlevering masteravhandlingsoppgave
      
Campus NHH, Bergen                  
Avslutning med presentasjon av masteravhandlingen (Bergen)