Corporate Finance

Lær å tenke finansøkonomisk om foretakets finansierings- og investeringsproblemer.

Corporate Financ, illustrasjonsfoto: Siv Dolmen

Corporate Finance er et intensivt, teoridrevet og casebasert studium.

Gjennom arbeid med case utvikler du kunnskaper om finansielle prinsipper og transaksjoner, og evnen til å tenke finansøkonomisk om foretakets finansierings- og investeringsproblemer.

Studiet tilbys i samarbeid med Norske Finansanalytikeres Forening, NFF.

Sentrale tema 

  • Eierstyring og interessekonflikter
  • Utforming av finansielle kontrakter
  • Emisjonskostnader og børsintroduksjoner
  • Valg av kapitalstruktur
  • Fusjoner og oppkjøp
  • Restrukturering
  • Konkurslovens betydning for finansieringen

Studiet henvender seg til deg som arbeider innenfor corporate finance i banker, meglerhus og konsulentselskaper. Studiet er også aktuelt for finansanalytikere, forvaltere, forretningsjurister og andre som er tilknyttet kapitalmarkedet.

Etter gjennomført studium vil du kunne forstå og vurdere:

 • Prinsippene bak utformingen av finansielle kontrakter
 • Kontraktenes betydning for bedriftens evne til å hente kapital og kapitalkostnaden
 • Samspillet mellom god eierstyring og valg av finansiering
 • Forskjellen mellom private equity finansering og finansieringen av børsnoterte selskaper
 • Samspillet mellom ledelsens insentivbaserte avlønning og investeringsaktiviteten
 • Konkurslovens innvirkning på gjeldsfinansieringen

Om studiet

Studiepoeng
15
Grad
På masternivå

Verdt å vite

 • Fortløpende opptak.
 • Studiestart 24. august 2021
 • Digital undervisning
 • Studiet går over et semester, seks uker med to ganger per uke og en siste samling (digital eller fysisk) som går over to dager

Neste oppstart

Tentativ august 2022. Søkbart vår 2022

Tentativ august 2023. Søkbart vår 2023

Kontakt oss

Information about the teaching process throughout the covid-19 situation

 

NHH Executive plans to conduct all teaching as physical study sessions in the autumn of 2021. We will also stream the lectures until further notice, so that participants who are prevented to participate at the lectures due to Covid 19 can follow the teaching digitally. We assess the situation continuously, and you will be informed good time in advance of each session if we need to apply any extraordinary covid measures.

Samlinger

Digitale samlinger kl 1200-1630, tirsdager og torsdager, på zoom

24.08.2021

26.08.2021

Corporate Governance

31,08.2021

02.09.2021

Raising Capital

07.09.2021

09.09.2021

Capital Structure Choice

14.09.2021

16.09.2021  

Structuring M&A -I

21.09.2021

23.09.2021

Structuring M&A -II

28.09.2021

30.09.2021

Financial Distress and Restructuring

25.11.-26.11.2021 Presentasjon og diskusjon av fagoppgaven