Kari Kristiansen

Senior Librarian Kari Kristiansen

E-mail
Kari.Kristiansen@nhh.no
Telephone
+47 55 95 94 19
Department
Strategy and Management
Office
S125