Per Ivar Gjærum

Associate Professor Emeritus Per Ivar Gjærum

E-mail
Per.Gjaerum@nhh.no
Telephone
+47 55 95 98 34
Department
Business and Management Science
Expertise
Innovation and Entrepreneurship Management Science Project Evaluation Capital Budgeting

Selected publications

Author(s) Title Publisher
Bøhren, Øyvind, Gjærum, Per Ivar Bok og nettside som integrert læreverk Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse Volume 15 (3), page 63 - 72, 2012
Gjærum, Per Ivar Høyere utdanning. Noen refleksjoner, erfaringer og forslag Utsyn - perspektiver på bedriftsøkonomi: Festskrift til Lars Fallan (Inger Johanne Pettersen (red.)), page 57 - 78, 2007
Gjærum, Per Ivar Fra manus til marked Festskrift til Terje Hansens 60 årsdag, page 153 - 167, 1999
Bøhren, Øyvind, Gjærum, Per Ivar Prosjektanalyse 1997
More publications in Cristin

Research areas at the department

Main: Business Economics

author pages

  • RePEc Author Page
  • SSRN Author Page

Discussion Papers

  • Department of Business and Management Science, NHH
  • Investment Analysis
  • Management Science