Lars-Erik Borge

Adjunct Professor Lars-Erik Borge

E-mail
Lars-Erik.Borge@nhh.no
Telephone
+47 55 95 95 63
Department
Business and Management Science
Centre
NoCeT
Expertise
Tax and Public Economics Local public finance Fiscal federalism Political economy

Selected publications

Author(s) Title Publisher
Borge, Lars-Erik; Fiva, Jon H.; Rattsø, Jørn; Sørensen, Rune Jørgen Frivillig kommunesammenslåing - betydningen av folketall, inntekt og politisk avstand Helsepolitikkens faglige premisser; page 17 - 28; 2017
Borge, Lars-Erik Welfare services in Norwegian local governments: Has decentralization come to an end? Decentralization of education, health and social protection: Issues and challenges; page 31 - 48; 2017
Borge, Lars-Erik; Løyland, Knut; Nyhus, Ole Henning Hyttekommunenes økonomi Samfunnsøkonomen Volume 2017 (1); page 53 - 63; 2017
Borge, Lars-Erik; Hopland, Arnt Ove Schools and public buildings in decay: the role of political fragmentation Economics of Governance Volume 18 (1); page 85 - 105; 2016
More publications in Cristin