Lars-Erik Borge

Adjunct Professor Lars-Erik Borge

E-mail
Lars-Erik.Borge@nhh.no
Telephone
+47 55 95 95 63
Department
Business and Management Science
Centre
NoCeT
Expertise
Tax and Public Economics Local public finance Fiscal federalism Political economy

Selected publications

Author(s) Title Publisher
Borge, Lars-Erik, Fiva, Jon H., Rattsø, Jørn, Sørensen, Rune Jørgen Frivillig kommunesammenslåing - betydningen av folketall, inntekt og politisk avstand Helsepolitikkens faglige premisser, page 17 - 28, 2017
Borge, Lars-Erik Welfare services in Norwegian local governments: Has decentralization come to an end? Decentralization of education, health and social protection: Issues and challenges, page 31 - 48, 2017
Borge, Lars-Erik, Løyland, Knut, Nyhus, Ole Henning Hyttekommunenes økonomi Samfunnsøkonomen Volume 2017 (1), page 53 - 63, 2017
Borge, Lars-Erik, Hopland, Arnt Ove Schools and public buildings in decay: the role of political fragmentation Economics of Governance Volume 18 (1), page 85 - 105, 2016
More publications in Cristin