Klaus Mohn

Professor II Klaus Mohn

E-mail
Klaus.Mohn@nhh.no
Telephone
+47 55 95 99 07
Department
Economics
Expertise
International Economics Resource Economics

Selected publications

Author(s) Title Publisher
Bøhm, Marit Fjellanger; Mohn, Klaus Agentteori, atferdsfinans og oljeinvesteringer Samfunnsøkonomen Volume 131 (6); page 26 - 38; 2017
Mohn, Klaus LoVe Hurts: Verdsetting av Lofoten/Vesterålen/Senja Samfunnsøkonomen Volume 131 (3); page 34 - 45; 2017
Misund, Bård; Mohn, Klaus; Sikveland, Marius Exploration risk in international oil and gas shareholder returns Journal of Energy Markets Volume 10 (4); page 1 - 22; 2017
Mohn, Klaus IEA sine energiutsikter: Bibel eller blendverk? Samfunnsøkonomen Volume 2; page 44 - 60; 2016
More publications in Cristin