Grete Helle

Selected publications

Author(s) Title Publisher
Bourmistrov, Anatoli, Helle, Grete, Kaarbøe, Katarina Kreativ tenkning eller intelligent maskin? Bruk av scenarioer i ulike bransjer i Norge Praktisk økonomi og finans Volume 33 (1), page 69 - 85, 2017
More publications in Cristin