Elisabeth Norman

Adjunct Professor Elisabeth Norman

Department
Strategy and Management

Selected publications

Author(s) Title Publisher
Bø, Simen; Sjåstad, Hallgeir; Norman, Elisabeth Working for the Best or Bracing for the Worst? Approach and Avoidance Motivation in Planning Collabra: Psychology; 2021
Furnes, Bjarte Reidar; Norman, Elisabeth Læringsstrategier og metakognisjon Praktisk-pedagogisk utdanning – en antologi (2. utg.); page 125 - 153; 2020
Norman, Elisabeth Why metacognition Is not always helpful Frontiers in Psychology Volume 11:1537; page 1 - 6; 2020
Kant, Leo; Norman, Elisabeth You Must Be Joking! Benign Violations, Power Asymmetry, and Humor in a Broader Social Context Frontiers in Psychology Volume 10; page 1 - 10; 2019
More publications in Cristin