Studentassistenter H19

Studentassistenter H19

Institutt for foretaksøkonomi søker etter studentassistenter for høstsemesteret 2019 til kursene

Forkurs i matematikk

MET1 Matematikk for økonomer

MET4 Empiriske metoder

BED4 Bedriftsøkonomiske beslutninger

Stillingene avlønnes som studentassistent etter gjeldende betingelser, med kompensasjon for medgått tid til forberedelse, gjennomføring og etterarbeid.

Det kreves at du som studentassistent har avlagt eksamen i kurset eller i tilsvarende kurs. Kurs utover dette er en fordel. Kvinner oppfordres til å søke.

Pedagogisk kurs er obligatorisk for studentassistentene.

Søknad, med CV, karakterutskrift og eventuelle attester, sendes som samlet PDF til Birgitte Kvalevåg Øversjøen, bachelorassistent ved Institutt for foretaksøkonomi, epost birgitte.oversjoen@nhh.no.

Søknadsfristen er tirsdag 26. Mars 2019.