Studentassistenter V18

Studentassistenter V18

Institutt for foretaksøkonomi søker etter studentassistenter for vårsemesteret 2018 til kursene

MET2 Statistikk for økonomer

MAT10 Analyse og lineær algebra

BED3 Investering og finans

MET4 Empiriske metoder

Stillingene avlønnes som studentassistent etter gjeldende betingelser, med kompensasjon for medgått tid til forberedelse, gjennomføring og etterarbeid.

Det kreves at du som studentassistent har avlagt eksamen i kurset eller i tilsvarende kurs. Kurs utover dette er en fordel.

Pedagogisk kurs er obligatorisk for studentassistentene.

Søknad, med CV, karakterutskrift og eventuelle attester, sendes Anniken Fougner, Vitenskapelig assistent ved Institutt for foretaksøkonomi, epost anniken.fougner@nhh.no.

Søknadsfristen er mandag 6. november 2017.