Studentassistenter V20

Studentassistenter V20

Institutt for foretaksøkonomi søker etter studentassistenter for vårsemesteret 2020 til kursene

MET2 Statistikk for økonomer

MAT10 Analyse og lineær algebra

BED3 Investering og finans

MET4 Empiriske metoder

Stillingene som studentassistent avlønnes etter gjeldende betingelser, med kompensasjon for medgått tid til forberedelse, gjennomføring og etterarbeid.

Det kreves at du som studentassistent har avlagt eksamen i kurset eller i tilsvarende kurs. Kurs utover dette er en fordel. Kvinner oppfordres til å søke.

Pedagogisk kurs er obligatorisk for studentassistentene.

Søknad, med CV, karakterutskrift og eventuelle attester, sendes som samlet PDF til Birgitte Kvalevåg Øversjøen, bachelorassistent ved Institutt for foretaksøkonomi, epost birgitte.oversjoen@nhh.no.

Søknadsfristen er SØNdag 13. OKTOBER 2019.