Studentassistenter RRR

Studentassistenter RRR

Studentassistentstillinger ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap høsten 2020.

Instituttet har tre ledige stillinger som studentassistenter.

Søknadsfrist for stillingene er 22. mars 2020.

Utlysningstekster

BED1 Grunnleggenede bedriftsøkonomi (PDF 38 kb)

BED2 Finansregnskap (PDF 37 kb)

RRR11 Finansregnskapet i produsentperspektivet (PDF 38 kb)