Studentassistenter RRR

Studentassistenter RRR

Studentassistentstillinger ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap våren 2020.

BED5 Økonomisystemer og - styring

Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap søker med dette etter studentassistenter/ gruppelærere til bachelorkurset BED5 Økonomisystemer – og styring, for våren 2020.

Studentassistentene vil medvirke i ulike gjøremål, herunder i) gjennomgang av øvingsoppgaver i grupper
ii) orakeltjeneste per e-mail
iii) orakeltjeneste i forkant av eksamen.

Det forutsettes gode karakterer, spesielt i fag innen bedriftsøkonomisk analyse. Kurs utover dette og annen erfaring er ikke nødvendig, men kan være en fordel.

Stillingene avlønnes som studentassistent etter gjeldende betingelser, med kompensasjon for medgått tid for forberedelse, gjennomføring og etterarbeid. Nyansatte må gjennomføre et obligatorisk pedagogisk kurs for studentassistenter.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Anita Meidell, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap. 

Søknad med vedlagt CV, karakterutskrifter og attester sendes i et samlet PDF-dokument til Janicke Steira, førstekonsulent ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.

E-post: Janicke.Steira@nhh.no. Vennligst merk e-post med fagkoden «BED5» i emnefelt.

Dersom du søker stillinger ved flere kurs, skal dette oppgis i søknaden.

Søknadsfrist: Søndag 13. oktober 2019