Scholarship for 2018 master thesis Digital Transformers

Scholarship for 2018 master thesis Digital Transformers

NHH and Deloitte have established scholarships to stimulate the writing of several master studies on the digital revolution in ERP systems related to financial accounting and accounting subjects.

The Master thesis must address the impact of digitalization on accounting and auditing practices in companies. The master thesis can address digitalization topics such as Robotics, Big data analysis, Cyber-risk and Block Chain technology. Available supervisors for the master theses are Carmen Olsen and Iris Stuart.

Application for a scholarship must contain a CV,  a transcript of your grades, a plan for the investigation, name of supervisor, and the topic of the master thesis on one page maximum. We also want  you to make a brief summary of your thesis that you present to us and we want to use your thesis and findings in our work.

Scholarships are open to all profiles within the Master's program in Economics and Administration at NHH. Scholarship is NOK 20,000 per master thesis, half paid at startup and half paid after the assignment has been delivered and has achieved grade C or better.

The application deadline is 15 October 2017 for master thesis written in the spring semester. Interested applicants may contact us to discuss the topic. 

CarmEN oLSEN, MANAGER AND SUPERVISOR

Iris Stuart, supervisor

NHH Norwegian School of Economics, Department of Accounting, Auditing and Law

Stipender for masterutredninger i digitalisering av regnskap og revisjon - Deloitte NHH 2018

NHH og Deloitte har sammen etablert stipender for å stimulere til at det skrives flere masterutredninger om den digitale revolusjonen i ERP systemer knyttet til finansregnskap og revisjonsfagområder. Masterutredningen må ta for seg påvirkning av digitalisering på regnskap og revisjonspraksis i bedrifter. Masterutredningene kan omhandle digitaliseringstemaer som robotteknologi, Big data analyse, cyberrisiko og Block Chain teknologi. Tilgjengelige veiledere for masterutredningene er Carmen Olsen og Iris Stuart.

Søknad om stipend skal inneholde CV, karakterutskrift samt en plan for utredningen, navn på veileder og tema for mastergradsprosjektet på maksimum en side. Vi også ønsker at du lager en kort oppsummering av oppgaven, som du presenterer for oss og at vi kan bruke dine oppgave og funn i vårt arbeid.

Stipendordningen er åpen for alle profiler innenfor masterstudiet i økonomi og administrasjon ved NHH. Stipender er på 20 000 kroner per masterutredning, halvparten betalt ved oppstart og halvparten betalt etter at oppgaven er sensurert og at oppgaven utredningen har oppnådd karakter C eller bedre.

Carmen Olsen, manager Og Veileder

IRIS STUART, VEILEDER

 NHH NORGES HANDESHØYSKOLE, INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG RETTSVITENSKAP

 

Online form application to carmen Olsen

An error has occurred while getting captcha image