PWC stipend

PWC stipend

PWC har etablert stipender for å stimulere til at det skrives masterutredninger innen revisjonsforskning.

Masterutredningen må omhandle problemstillinger relevant for revisjon og benytte eksperimentell metode. 

For eksempel kan masterutredningene omhandle avdekking av misligheter, effekten av av profesjonell skepsis, effekten av tidspress på revisjonskvalitet, effekten av digitale verktøy.

Studentene vil innledningsvis gis et overblikk over ulike temakategorier innen revisjonsforskning, og veiledes i bruken av eksperimentell metode. Deretter vil studentene velge et tema og gjennomføre et forskningseksperiment. Det er også ønskelig at det skrives en kort artikkel somm oppsummerer eksperimentet. 

Dedikerte veiledere for masterutredningene er Jonas Gaudernack og Carmen Olsen

Søknad om stipend skal inneholde CV, karakterutskrift samt en overordnet beskrivelse av  tema for oppgaven. 

Stipendordningen er åpen for alle profiler innenfor masterstudiet i økonomi og administrasjon ved NHH. Stipender er på 10 000 kroner per masterutredning, og kan eventuelt deles dersom man skriver flere sammen.

Interesserte søkere må gjerne ta kontakt for å diskutere valg av tema.

Kontakt:

Søknadskjema pwc stipend

An error has occurred while getting captcha image