Dette er digitalisering

Formålet med dette kurset er å gi alle en økt forståelse av hva digitalisering er og hva det fører til. Vi vil se nærmere på noen aktuelle teknologier, blant annet RPA/robotisering, og hva de kan brukes til, samt hva digitalisering innebærer for ansatte, ledere og organisasjonen. Kursansvarlig er professor Jon Iden fra Institutt for strategi og ledelse.

Kurset vil bli gjennomført med et maksimalt deltakerantall på ca. 25 personer for hvert kull. Dette er viktig i forhold til aktivisering og den dialogen som bør være til stede i kurset. Vi ønsker at så mange som mulig skal få deltatt og ber dere om påmelding på ønsket dato. Det er for øvrig viktig at dere har en dialog med nærmeste leder for å sikre at deltakelse er mulig i forhold til ordinær drift den dagen dere ønsker å delta, men samtidig med budskapet om at alle skal få delta.

Meld deg på her

Vi ønsker at så mange som mulig skal kunne få delta. Ved påmelding kan du derfor også gi oss tilbakemelding på om du ønsker kurset på senere dato men ikke har mulighet til å delta på de oppsatte datoene 09 eller 10 Desember.