Om valg av styringsmodell og ny lov for Norges Bank og SSB