Partnersamling cibivici

Hensikten med partnermøtet er å skape en arena hvor alle skal få innsikt i den samlede forskningsaktiviteten i prosjektet. Samlingen legger opp til presentasjon og diskusjon rundt pågående forskning hos hver av bedriftspartnerne innen hvert av de fire deltemaene i prosjektet. Derigjennom legges grunnlaget for å identifisere områder som det kan samarbeides om på tvers av bedriftene, og for å vurdere hvordan den fremtidige innsatsen i prosjektet bør rettes inn.

Focus