Innovasjonsbyen Bergen!

Program
07:30-08:00

Enkel frokost – mingling

08:00-08:45

Introduksjon til Innovasjonsbyene Bergen (PDF 0.8mb), Tor W. Andreassen, Professor NHH, leder CSI

Innovasjonsforskning i Bergen Kommune (PDF 2.4MB) – Helse og Omsorg, Nina Mevold, Kommunaldirektør

BTO's bidrag til Innovasjonsbyen (PDF 1.5MB), Anders Haugland, Admdirektør BTO

Næringslivets behov for forskningsbasert innovasjon (PDF 3.2MB), Krister Hoaas, Bergen Næringsråd

08:45-09:00

Åpen dialog

09:00-09:45

Alternativer til innovasjon? (PDF 1.2MB), Lasse Lien, NHH

Fra Forskningsbenk til Firma, Helge Ræder, UiB

På vei mot smarte og bærekraftige forretningsmodeller (PDF 0.6MB), Lars J. T. Pedersen, NHH

09:45-10:00

Åpen Dialog

CSI

Innovasjonsbyen Bergen!

Tenk deg Bergen som en vibrerende by hvor de mange forskningsmiljøene spiller sammen med kommunen og næringslivet. Tenk deg Bergen som en vibrerende innovasjonsby hvor kreative krefter i næringssektoren og forskningssektoren utvikler fremragende løsninger som kan kommersialiseres og vokse med større sannsynlighet for suksess. Tenk deg en by som er kjent for forskningsdrevet innovasjoner.

Det er dette Norges Handelshøyskole ved Center for Service Innovation (CSI) setter seg i førersetet for å realisere. Gjennom samarbeid med Universitetet i Bergen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet og Bergen Kommune ved Helse og omsorg og større deler av næringslivet, har vi funnet frem til en visjon og en modell som kan inkludere flere og gi grunnlag for drømmen: «Innovasjonsbyen Bergen».

Onsdag 26 april inviterer vi til Litteraturhuset i Bergen for et frokostmøte med program fra kl. 07.30 til kl. 10.00. Utgangspunktet er at det er en myriade av miljøer i og rundt Bergen som jobber med utvikling av nye løsninger, men kommersialiseringen og skaleringen kan gjøres bedre. Det er NHHs unike rolle. Vi avslutter med tre foredrag som speiler relevant og interessant forskning om innovasjon og entreprenørskap.

Bindende påmelding innen 20. april til CSI.conference@nhh.no. Det er begrenset med plasser så vi anbefaler deg å være tidlig ute. Arrangementet er gratis.