Innovation 2019: refleksjoner og visjoner

Sett av dagen for læring sammen med de beste av de beste

NHH er vertsinstitusjon og senteret er finansiert av Norges Forskningsråd, sammen med noen av Norges mest sentrale bedrifter.

Du vil høre fra sentrale forskere og partnerbedrifter. Du vil få med deg det siste innen forskning på innovasjon i forretningsmodeller, organisasjonskulturer, og i markedstilbudet. Du vil lære om kunstig intelligens i innovasjonene og om teknologiens muligheter for å skape nye løsninger. Ikke minst vil du lære hvordan CSI-partnerne har omsatt forskning på blant annet design thinking og customer journey mapping til praksis.