Digital transformasjon

Hvordan lede og utnytte digital transformasjon?  

Digitalisering innebærer at teknologi får en stadig mer gjennomgripende betydning, og blir en sentral del av organisasjoners kjernevirksomhet og verdiforslag. For å lykkes med digitalisering kreves radikal nytenkning omkring verdiskapning, organisering og forretningsmodeller. Dette utfordrer den etablerte virkelighetsforståelsen og praksisen i virksomheter. Internasjonale studier viser at ledere opplever kultur og atferd som den største utfordringen for å lykkes med effektiv digitalisering.

Med bakgrunn i forskningen i CSI vil vi belyse denne utviklingen, og spesielt hvilke utfordringer og muligheter den innebærer for ledelse av transformasjonsprosesser for å utnytte og håndtere digitalisering. Vi presenterer relevante faglige perspektiver som kan bidra til å analysere og håndtere transformasjonsprosesser. Vi kombinerer dette med praktiske erfaringer og case fra ledere og fagpersoner som arbeider med å realisere gevinster og skape vekst gjennom digital transformasjon.

Konkret ser vi på:

  • Hvilke organisatoriske utfordringer medfører transformasjon mot økt digitalisering?
  • Hvordan kan transformasjonsprosesser ledes?
  • Hvordan kan service design bidra til mer effektiv digital transformasjon?
  • Hva betyr transformasjon og digitalisering for ledelse?
  • Hvordan vil fremtidens organisasjoner se ut?

Vi håper å se deg hos Posten 7. mai. Meld deg på via linken under, snarlig for å sikre deg en plass, men senest innen 1. mai.

Velkommen!

Påmeldingsskjema

CSI

KL.

AGENDA

12.30

Velkommen

Hans-Peter Daae, Konsernstrategi, Posten

12.40

Hvilke organisatoriske utfordringer skaper digitalisering og innovasjon?

Tore Hillestad, Programdirektør, NHH Executive

12.55

Transformasjon i Telenor

Birgitte Yttri, Telenor Research

13.10

Organisasjonsendringer

Inger Stensaker, Professor, NHH

13.25

Fremtidige digitale utfordringer

Daniel Grönquist, SVP EVRY ASA & Managing, Director Strategic Design Lab EVRY

13.40

Pause

 

14.00

Digitalisering i Posten

Alexander Haneng, Direktør Digital Innovasjon, Posten

14.15

Transformasjonsbasert ledelse

Alexander Madsen Sandvik, 1. amanuensis, NHH

14.30

Hvordan skal Digital Norway bidra til digital transformasjon?

Annita Fjuk, Ansvarlig for samarbeid mellom forskning og næringsliv, Digital Norway

14.45

Paneldebatt ved foredragsholderne

Ved Tore Hillestad og Hans-Peter Daae

15.15

Fremtidens organisasjonsformer: hvordan kan de se ut?

Tor W. Andreassen, Professor NHH og Direktør CSI