Innovasjonsregionen Bergen: Neste steg!

Informasjon

En rekke innovative aktører og klynger arbeider aktivt i regionen, vi har rett og slett et luksusproblem – men av erfaring har vi lagt merke til to ting: 

1. Vi kan bruke allerede eksisterende ressurser på en bedre måte

2. Vi kan bli mer ambisiøse 

Gjennom en rekke seminarer har vi blitt bevisst på alle gode initiativer – et arbeid vi vil fortsette med. 

På dette frokostmøtet møter du sentrale aktører for læring og dialog. 

Seminaret begynner 08.00, med frokost og mingling fra 07.30. Agenda kommer på et senere tidspunkt.

Agenda (med forbehold om endringer)
07.30–08.00

Mingling, frokost

08.00–08.10

Velkommen ved Anders Haugland, adm. dir. BTO

08.10–08.20

«Innovasjonsbyen Bergen» ved Tor W. Andreassen, CSI / NHH

08.20–08.30

Hvorfor valgte Aquabyte Bergen for startup? med Tanja Hoel

08.30–08.40

Universitets – og høyskolenes bidrag og ansvar ved Gro Anita Fonnes Flaten, HVL

08.40–08.50

Næringslivets bidrag og ansvar ved Marit Warncke, adm. dir. Bergens næringsråd

08.50–09.00

Fintech-klyngen Finance Innovation

09.00–09.10

Bergen Kommune, Byråd Dag Inge Ulstein (KrF), finans, innovasjon og eiendom

09.10–09.30

Pause

09.30–09.50

Hvordan kan Bergensregionen bli et dynamisk økosystem? Samtale ledet av, Bram Timmermans, NHH

09.50–10.00

Oppsummering og avslutning, Anders Haugland, adm. dir. BTO

Bergen Teknologioverføring Design Region Bergen Bergens Næringsråd CSI