Fremtidens butkker

Informasjon

I samarbeid med Virke, Bergen Næringsråd og Bergen Sentrum inviterer vi til et aktuelt frokostmøte. Digitalisering, bærekraft, forbrukeradferd og nye krav fra myndighetene utfordrer etablerte forretningsmodeller i norsk handel og tvinger de fleste til å tenke helt nytt.

* Hva er egentlig en god forretningsmodell? 
* Hvordan kan innovasjon bidra til økt konkurransekraft? 
* Hvordan gjør du bærekraft lønnsomt

Agenda (med forbehold om endringer)
08.00–08.30 Frokost og registrering
08.30–08.35

Velkommen ved Peter

08.35–08.55

Varehandelen: En truet næring

ved Tor W. Andreassen, CSI / NHH

08.55–09.25

Nye forretningsmodeller i handelen

Presentasjon av boken «Nye forretningsmodeller i handelen – innovasjon for en bærekraftig fremtid»

Camilla S. Gramstad, miljøansvarlig i Virke

Sigrid Helland, seniorrådgiver i Virke

Tina Saebi, førsteamanuensis ved NHH/CSI

09.25–09-45

Presentasjon ved Jeaneth Eide Knudsen, HVL

09.45–10.00

Panelsamtale og spørsmål fra salen

Bergen Sentrum Virke Bergens Næringsråd CSI