Kriseledelse er som ekstrem endringsledelse

Synnøve Nesse

Synnøve Nesse                                                                                                                                                                                                                                                  

Synnøve Nesse har nylig fullført en nærings-PhD i strategisk kriseledelse ved Institutt for strategi og ledelse ved NHH. Hun er i dag tilknyttet SNF, Senter for samfunns- og næringslivsforskning ved NHH og er leder av psykolog- og konsulentselskapet MindsAhead AS. Hennes forskningsområder er lederutvikling, krise- og endringsledelse derunder kriseberedskap og sikkerhet. Hennes doktorgrad analyserte blant annet Statoils håndtering av In Amenas-krisen i Algerie.

Synnøve vil snakke om ledelse og krisehåndtering. Det er mange eksempler på at ledere med anseelse og lang erfaring ikke har håndtert og overlevd kriser. Et viktig element i kriseberedskap er å vite hvilke lederegenskaper som kan bli viktige og ha forståelse for funksjoner som må ivaretas.

Eva Tamber
Eva Tamber                                                                                                                                                                                                   

Eva Tamber er seniorkonsulent i AFF, der hun jobber med utvikling av ledere, strategi og endringsprosesser. Hun har over 25 års erfaring fra ledelse og lederstillinger fra privat, offentlig og humanitær sektor, både nasjonalt og internasjonalt. Hun har unik erfaring fra humanitær kriseledelse i mange kontekster, herunder Afghanistan og Syria. Hun arbeider nå primært med å støtte ledere og ledergrupper i Flyktninghjelpen.

Eva vil med utgangspunkt i historier fra humanitær kriseledelse trekke linjer til viktige aspekt ved endrings- og omstillingsprosesser.

NHH Alumni

Program
13:30

Kaffe vrimlehall NHH nybygg

14:00

Velkommen

14:10 Synnøve Nesse: Ledelse og krisehåndtering
14:55

Pause 

15:15 Eva Tamber: Endrings- og omstillingsledelse 
15:45 Avslutning
16:00

Slutt