NHH på Arendalsuka

Arrangementene dag for dag

Mandag 12. august

FME NTRANS: STRØMPRISER OG KLIMAKAMP: HVA LOVER PARTIENES ENERGI- OG KLIMAPOLITIKK?

Forskningssenteret FME NTRANS har kartlagt hva alle de politiske partiene på Stortinget mener om energi- og klimaomstilling og laget modeller som synliggjør effektene av de ulike partienes politikk. Bli med på lansering av rapport og debatt på Arendalsuka!

kl.12.00-13.30, Thon hotell Arendal

Lenke til programmet

BERGEN NÆRINGSRÅD: SANT/USANT?

Bedrifter og organisasjoner i Bergensregionen spiller en aktiv rolle i å bekjempe desinformasjon og styrke samfunnets digitale motstandskraft. Hvordan tar de denne posisjonen?

kl. 15.00-1600, M/S Sandnes

Lenke til programmet

Tirsdag 13. august

KI-Kappløpet: Det handler om ledelse

Med bl. andre Lasse Lien, Bram Timmermans og Geir Mikalsen fra NHH/DIG, Rune Skjelvan, KPMG, Tone Wille, Posten, Sigri Sevaldsen, Virke og en representant fra Telenor.

kl. 17.00-18.00, M/S Sandnes

Lenke til arrangementet

Onsdag 14. august

GJENSIDIGE: HAR VI EGENTLIG EN NATURKRISE?

Hva skjer med naturmangfoldet hvis vi fortsetter å bygge slik vi gjør i dag, og hva kan vi gjøre for å ta bedre vare på naturen? Eller er krisen bare en medieskapt myte? Med blant andre Aksel Mjøs og Dag O Hessen

kl. 09.00-09.45, M/S Brisen

Lenke til programmet

HVORDAN REALISERER VI POTENSIALET I NORSKE STIFTELSER?

Det finnes over seks tusen norske stiftelser, som står for en årlig verdiskapning på 58 milliarder kroner. Bidraget fra norske stiftelser er altså betydelig, men kunne det vært enda større?

Med blant andre Aksel Mjøs, Hans Christian Lillehagen og Kirsti Mathiesen Hjemdal.  

kl. 14.00-14.15. Sted: Hjerneteltet

Lenke til programmet

SPAREBANK 1 SØRØST-NORGE, SPAREBANK 1 SR-BANK: OMSTILLE FØR STORMEN? FINANS FØR FLODBØLGEN

Klarer finansbransjen å omstille seg i tide?

Aksel Mjøs innleder om finansbransjens rolle i omstillingen. SR-Bank presenterer sin klimaomstillingsplan og konkrete tiltak. SpareBank 1 Sørøst-Norge forteller hvordan banken har kartlagt, vurdert og håndtert klima- og naturrisiko på kort, mellomlang og lang sikt.

kl. 15.45-16.30, Torvet 10

Lenke til programmet

KPMG Norge: Generativ AI skaper bekymring

Møt toppledere i noen av Norges største virksomheter i en rekke bransjer for å høre hvordan de har jobbet det siste året med å implementere kunstig intelligens i sin virksomhet, og hvordan de ser for seg at AI vil endre norsk næringsliv det kommende året.

kl. 16.30-17:30, Langbryggen 19, Bakgård

Lenke til arrangementet

Statkraft: Energidilemmaer og myteknusing

Lars Sørgård i duell med LO-leder Peggy Hessen Følsvik om «Kraftbalansen schmaftbalansen»: Hva skjer om vi ikke klarer å møte kraftbehovet? Skal det være et mål i seg selv å få positiv kraftbalanse?

kl. 18.00-18.45, Christian Radich

Lenke til programmet