Forkurs i matematikk

Gjennomføring

Forkurset i matematikk finn stad frå måndag 5. august til fredag 9. august, kl 10.15 - 16.00 alle dagar. Undervisning blir gitt som førelesingar i Aud. A (10.15- 12.00) og i grupper (13.15-16.00). 

Forkurset er meint som eit oppfriskingskurs og går ikkje utover det som inngår i matematikkravet som vert stilt til opptak.

Det vert ikkje arrangert eksamen, og kurset gjev ikkje studiepoeng.

Kart over NHH