Kransnedleggelse for Thorlof Rafto

Program

13.00                Kransnedleggelse i Speilsalen
13:00 - 13:05    Musikkinnslag og introduksjon

13:05 - 13:08    Rektor NHH, Øystein Thøgersen
13:08 - 13:11    Daglig leder Raftostiftelsen, Jostein Hole Kobbeltvedt

13:11 - 13:14    Leder for Rafto x NHHS m/ studentenes perspektiv

13:14 - 13:17    Kransenedleggelse og hilsen fra prismottaker Nodjigoto Charbonnel

13:17 - 13:22    Musikkinnslag

Rafto x NHHS arrangerer en egen faglunsj for studenter i forkant av kransenedleggelsen. Temaet er økt fokus på menneskerettigheter i siviløkonomutdanningen. 

Les mer om Raftoprisen 2022 og årets arrangementer