Masterdag 2020

Program
10.00

Servering i Speilsalen

10.15-10.45

Samling i Plenum, Auditorium A

  • Velkommen og presentasjon masterstudiene ved programleder MØA, Endre Bjørndal
  • Presentasjon av PhD-programmet ved professor Katarina Kaarbøe
  • Presentasjon av NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse  ved Kurt-Rune Bergset, Seksjon for utdanningskvalitet
  • Internasjonale muligheter ved Stella Kristine Angove, Internasjonalt karrieresenter, og Hilde Rusten, Seksjon for internasjonale relasjoner  

    • Utveksling
    • Gründerskolen/Dobbelgrad/CEMS
    • Jobb ute
10.45

Kort introduksjon av masterprofilene og MRR

1. MRR – Master i regnskap og revisjon

2. NBD – New Business Development

3. MBM – Marketing and Brand Management

4. ENE - Energy, Natural resources and the Environment 

5. ECO – Økonomisk analyse

6. ECN – Samfunnsøkonomi

7. BUS – Økonomisk styring

8. STR – Strategi og ledelse

9. BAN – Business Analytics

10. FIE – Finansiell økonomi

11.35

Pause med servering i Speilsalen

12.15

Separate presentasjoner av profilene og MRR

12.15-12.45 Aud. A: BUS – Økonomisk styring
Aud. B: NBD – New Business Development
Aud. C: ECN – Samfunnsøkonomi
Aud: D: MBM – Marketing and Brand Management
12.55-13.25 Aud. A: BAN - Business Analytics
Aud. B: ECO - Økonomisk analyse  
Aud. C: MRR - Master i regnskap og revisjon
Aud: D: STR - Strategi og ledelse
13.30-14.00

Aud. A: FIE – Finansiell økonomi
Aud. B: ENE - Energy, Natural resources and the Environment