Åpen dag 2019 - søndag

 MELD DEG PÅ OPENDAG.NO 

Sjå program måndag 21. januar

Program Åpen dag søndag

Dette føregår på NHH klokka 11-13:30:

 • Vel møtt til NHH! Kva går studiet ved NHH ut på – og passar det for deg?
  Ved prorektor Linda Nøstbakken 
 • Korleis er det eigentleg å studere på NHH? 
  Ved student Frid Helén Hop
 • Internasjonale moglegheiter: Dra på utveksling til utlandet 
  Ved student Josefin Styve
 • LUNSJ (gratis)
 • Rettferd - kor mykje bryr du deg når det kjem til stykket? Bli med på eit eksperiment med forskingssenteret FAIR  
  Ved forskar Hallgeir Sjåstad
 • Spennande jobbmoglegheiter etter studia 
  Ved tidlegare student Linda Roald, AVO Consulting
 • Omvisning på campus 
 • Treff studentar og finn ut kva studentgrupper du kan engasjere deg i under studia

Kan du ikkje komme til NHH søndag 20. januar? Kom på Åpen dag måndag 21. januar i staden! Programmet på NHH er det same begge dagane. Ta gjerne med foreldra dine òg!

Frå klokka 11 og utover er det Åpen dag på Litteraturhuset i Bergen. Ver med på ei rekkje ulike føredrag og aktivitetar under overskrifta 'Studieklar'. 

På Litteraturhuset får du rettleiing i spørsmål som korleis velje det studiet som er rett for deg og korleis søkje. Du får òg informasjon om studentliv, studieteknikkar og karrieremoglegheiter i regionen uavhengig av kva studiestad du vel. 

Åpen dag er eit samarbeid mellom dei fire høgskulane (HvL, VID og NLA), Universitetet i Bergen og Utdanning i Bergen, til ein felles Åpen dag slik at du som finne ut kva du har lyst til å studere, kan få ein smakebit på kva utdanningane går ut på.

Les meir om bachelorstudiet ved NHH

NB! DU KAN FRAMLEIS MELDE DEG PÅ ÅPEN DAG PÅ NHH

Fekk du ikkje meldt deg på innan fristen? Send ein epost til karoline.kongshaug@student.nhh.no snarast! Skriv kva du heiter, og kva vidaregående skule du går på i tillegg til om det er sundag, måndag før lunsj eller måndag etter lunsj du vil vere med på.

Påmeldinga på opendag.no er no stengt.

REISESTIPEND

Bur du utanfor Hordaland, har generell studiekompetanse, har bestått matematikk R1 eller S1 og S2, og har gode karakterer, kan du søkje om reisestipend for å delta på Åpen dag. 

Poenggrensa for å komme inn på NHH var i 2018:
- 52,7 for førstegongsvitnemål
- 56,5 for ordinær kvote. 

For stipendsøkjarar frå Sør-Noreg (frå og med Trøndelag og sørover) er reisestipendet på 1.000 kroner.

For stipendsøkjarar frå Nord-Norge (frå og med Nordland og nordover) er reisestipendet på 1.500 kroner.