Velkomstveka for nye bachelorstudentar

PROGRAM

Obligatorisk frammøte (gjeld ikkje frukosten).

MÅNDAG 12. AUGUST
10.00

Immatrikulering

Alle må møte seinast klokka 09.45.
Stad: Aula

Tysdag 13. august
10.00 – 11.00

Enkel frukost 

Stad: Studentkantine

11.15 – 12.00

VELKOMEN – MØT LEIINGA VED HØGSKULEN 

Stad: Aud. Max. 

12.15 – 14.30

Fagleg samling 1:

Casearbeid.
Litt om innhald og presentasjon av opplegg.

Stad: Studentkantine

ONSDAG 14. AUGUST
10.00 – 11.00

Enkel frukost

Stad: Studentkantine

11.15 – 12.00

Kva må du vite som ny bachelorstudent?

Stad: Aula

12.15 – 15.00

Fagleg samling 2: Casearbeid

Casearbeid med kjellarleikar (pause)

Stad: Studentkantine

TORSDAG 15. AUGUST
10.00 – 11.00

Enkel frukost

Stad: Studentkantina

11.15 – 13.00

Informasjon om valfag

Kva valfag kan ein starte med?

Stad: Aud. Max

13.30 – 15.00

Fagleg samling 3 

Casearbeid

Stad: Studentkantine 

FREDAG 16. AUGUST
10.00 – 11.00

Enkel frukost

Stad: Studentkantine

11.15 – 12.30

God Start

Inspirasjonsføredrag

Stad: Aud. Max

13.00 – 15.30

Fagleg samling 4

Presentasjon av case i grupper for tidlegare NHH-studentar.

Stad: Studentkantine

MEIR INFORMASJON FOR DEG SOM ER NY STUDENT

Studentforeininga NHHS sitt program for førstekullsveka

Absence from mandatory welcome week event

Study programme*
I can not attend*

Slik kjem du deg til Bergen og NHH