Fremtidens jobb - for hvem?

Flere av landets fremste forskere på området møtes for å diskutere problemene, og se hva som finnes av løsninger.

Panel:

Professor Karen Modesta Olsen, NHH

Professor Bertil Tungodden, NHH

Forsker Tonje Fyhn, Uni Research

Student Margit Abel Grape, Leder NHH Symposiet

Debattleder:

Hans Kristian Mjelva, politisk kommentator i BT