Tyskland i møte med globaliseringen: Språk og samfunn

TYS13 Tyskland i møte med globaliseringen: Språk og samfunn

Høst 2018

 • Innhold

  Tysk (økonomisk) språk (skriftlig og muntlig), moderne samfunnsforhold i den tysktalende verden.

  Det legges opp til en studiereise til Berlin i løpet av semesteret forutsatt tilstrekkelig påmelding og sikret delfinansiering. Her vil studentene kunne bruke sin muntlige kommunikative kompetanse i en interkulturell kontekst som f.eks. institusjonsbesøk (departementer o.l.) og bedriftsbesøk.

   

   

 • Læringsutbytte

  Studenten skal ved fullført kurs:

  -ha solide praktiske kunnskaper i de viktigste delene av det tyske språksystemet

  -kunne oversette en allmennspråklig og/eller økonomisk tekst fra norsk til tysk

  -kunne skrive fyldige tekstresyméer på grunnlag av lengre tekster på tysk

  -kunne skrive mer avanserte essays på tysk med bakgrunn i pensumrelaterte kunnskaper

  -ha gode ferdigheter i muntlig tysk til på selvstendig grunnlag å kunne diskutere og holde presentasjon fra pensumsemner

  -ha fått ytterligere innsikt i Tysklands moderne samfunnsforhold generelt i lys av den stadig økende globaliseringen.

   

   

   

 • Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres som interaktiv undervisning med en blanding av forelesninger, gruppe-arbeid, skriving og gjennomgang av oppgaver samt studentpresentasjoner. Kurset krever aktiv deltakelse underveis. Bruk av e-læringsverktøy og internett er integrert i undervisningen.

  Kurset starter våren 2010 dersom det er et tilstrekkelig antall studenter.

  Modulen anbefales til studenter som forberedelse til det frie støttekurs ELE424 "Fagspråk og kultur". 

   

   

 • Krav til forkunnskaper

  Kurset bygger på forkunnskaper tilsvarende to moduler i tysk - TYS10 og TYS11/TYS12 (tidligere TYS010 og TYS011/TYS012) eller tilsvarende dokumenterte kunnskaper.

   

 • Krav til kursgodkjenning

  2 individuelle essays som vurderes med godkjent/ikke godkjent.

   

   

 • Vurderingsform

  Skriftlig individuell hjemmeoppgave (50%)

  Muntlig eksamen 30 min (50%)

  Presentasjon av hjemmeoppgaven samt eksaminasjon om emner fra pensum. Begge deler må bestås i samme semester. Ved gjentak må dermed begge deler bestås på nytt.

   

 • Karakterskala

  Karakterskala A - F.

 • Dataverktøy

  Bruk av e-læringsverksøyet "It's learning", internett for informasjonssøk; bruk av tekstbehandlingsprogram forutsettes for innleveringer.

   

 • Litteratur

  Obligatorisk litteratur

  Simonnæs, I.: (under revisjon): Kompendium Interkulturelle Kommunikation

  Müller, B.-D. (1993): "Die Bedeutung der Interkulturellen Kommunikation für die Wirt-schaft¿.In: Müller, B.-D. (Hrsg.). Interkulturelle Wirtschaftskommunikation. München: Iudicium. 27-52.

   

  Anbefalt litteratur

   

  Aktuell informasjon fra internett

   

   

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Tysk og norsk
Semester

Tilbys for tiden ikke.

Kursansvarlig

Ingrid Simonnæs, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon