Strategiske lønnsomhetsanalyser og prising

MRR415 Strategiske lønnsomhetsanalyser og prising

 • Innhold

  Innhold

  Kurset kan deles i to deler:

  Del 1: Markedsanalyse og prising

  I denne delen fokuseres det på definisjon av relevant marked og virksomhetens konkurransearena. Videre diskuteres strategiske analyser knyttet til beslutninger om å kjøpe eller produsere selv. Valg av prisstrategi diskuteres også i denne delen.

  Del 2: Strategisk lønnsomhetsanalyse

  Del to fokuserer på kalkulering av lønnsomheten av produkter, aktiviteter, kunder og produktegenskaper. Utforming og bruk av ABC står sentralt, i tillegg til behandling av kapasitets- og kapitalkostnader. Et annet sentral moment er hvordan man kan benytte analyser av kundelønnsomhet til å endre prosesser, prisstrategier og utforming av produkter og tjenester. Koblingen mellom prestasjonsmål og lønnsomhetsanalyser for implementering av ulke strategier avslutter kurset.

   

   

   

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kurset kan ikke kombineres med BUS401.

   

  Studentene skal etter å ha fullført kurset:

  -Kjenne til studier om hvordan bedrifter faktisk fastsetter pris

  -Forstå grunnleggende økonomisk teori om optimal prising

  -Kunne analysere konkurranseforhold og beslektede faktorer som påvirker bedriftens pristilpasning

  -Kunne utvikle en prisstrategi

  -Kunne anvende metoder for fastsetting eller justering av pris basert på: invers elastisitetsregelen, prisen på et konkurrerende produkt, relative nullpunktanalyser og regresjonsanalyse av attributter

  -Kunne utarbeide kalkyler for ulike formål og vurdere i hvilken grad disse gir et riktig bilde av lønnsomheten

  -Kunne analysere lønnsomhetene for ulike aktiviteter, produkter, produktegenskaper, kunder og markedssegmenter

  -Kjenne til hvordan disse analysene kan brukes i ulike beslutningssituasjoner i virksomheten

  -Kunne relatere denne analysen til prestasjonsmål for kommunisering og oppfølging av virksomhetens lønnsomhet

  -Kunne redegjøre for hvorfor disse problemstillingene er relevant i forhold til revisors rolle

   

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  Forelesninger og øvinger.

 • Krav til forkunnskaper

  Krav til forkunnskaper

  Ingen spesielle

 • Overlapping med andre emner

  Overlapping med andre emner

  Kurset kan ikke kombineres med BUS401.

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  To godkjente innleveringssett (bestått). Gjøres i grupper.

   

   

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Slutteksamen bestående av en 4 timers skriftlig skoleeksamen.

 • Karakterskala

  Karakterskala

  Karakterskala A - F.

 • Dataverktøy

  Dataverktøy

  Noe bruk av standard dataverktøy i forbindelse med øvingsoppgaver.

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Høst og vår.Emnet tilbys ikke våren 2018

 • Litteratur

  Litteratur

  Artikkelsamling samt diverse litteratur og case materiale på http://www.itslearning.com/index.aspx?CustomerId=55&Username=s1658 itslearning .

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Vår, Høst

Kursansvarlig

Kursansvarlig:

Kenneth Fjell, professor, RRR

Forelesere:

Trond Bjørnenak, professor, RRR;

Kenneth Fjell, professor, RRR;

Øyvind Helgesen, professor, Høyskolen i Ålesund;

Kari Nyland, førsteamanuensis, Trondheim Økonomiske Høgskole;
Anita Meidell, stipendiat, RRR.