Strategiske lønnsomhetsanalyser og prising (utgått, erstattet av BUS401N/BUS401E)

BUS401 Strategiske lønnsomhetsanalyser og prising (utgått, erstattet av BUS401N/BUS401E)

Høst 2020

 • Innhold

  Kurset kan deles i to hoveddeler.

  Del 1: Strategiske analyser

  Denne delen begynner med en vurdering av bransje, relevant marked og virksomhetens konkurransearena som ramme for vurdering av en bedrifts lønnsomhet. Deretter er fokuset på forskjellige metoder for å vurdere og optimere prisnivået.

  Del 2: Inntekts- og kostnadsanalyser

  Del to fokuserer på estimering av kostnadsinformasjon, kundelønnsomhet, og data-analyser. Dette innebærer kalkulering av lønnsomheten av produkter, aktiviteter, kunder og produktegenskaper. Utforming og bruk av ABC står sentralt, i tillegg til behandling av kapasitets- og kapitalkostnader. Et annet sentralt moment er å tolke, forstå, og benytte seg av digitalisert prisings- og kostnadsdata. Videre kobles dette opp mot eksempler fra praksis. 

  Kurset avsluttes med tema som faller i skjæringspunktet mellom strategiske analyser og inntekts- og kostnadsanalyser. Dette vil vise hvordan de to delene av kurset henger sammen. 

 • Læringsutbytte

  Studentene skal etter å ha fullført kurset:

  Kunnskap

  - Kunne utarbeide kalkyler for ulike formål og vurdere i hvilken grad disse gir et riktig bilde av lønnsomheten

  - Kunne analysere lønnsomhetene for ulike aktiviteter, produkter, produktegenskaper, kunder og markedssegmenter

  - Kjenne til hvordan disse analysene kan brukes i ulike beslutningssituasjoner i virksomheten

  - Forstå antakelsene bak OLS regresjoner samt forskjellen på kausalitet og korrelasjon 

  - Kjenne til studier om hvordan bedrifter faktisk fastsetter pris

  - Forstå grunnleggende økonomisk teori om optimal prising

  - Kunne analysere konkurranseforhold og beslektede faktorer som påvirker bedriftens pristilpasning

  - Kjenne til hvordan lønnsomhetsanalyser kan brukes i ulike beslutningssituasjoner i virksomheten

   

  Ferdigheter

  - Kunne utarbeide kalkyler for ulike formål og vurdere i hvilken grad disse gir et riktig bilde av lønnsomheten

  - Kunne analysere lønnsomhetene for ulike aktiviteter, produkter, produktegenskaper, kunder og markedssegmenter

  - Kunne anvende metoder for fastsetting eller justering av pris basert på: invers elastisitetsregelen og regresjonsanalyse av attributter

  - Kunne anvende økonometrisk innsikt i diskusjon av dataanalyser

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger og øvelser.

 • Overlapping med andre emner

  BUS401 er identisk med MRR415 (utgått kode).

  Kurset kan ikke kombineres med BUS401E/BUS401N.

 • Krav til kursgodkjenning

  To godkjente gruppeoppgaver. Hver gruppeoppgave består av en skriftlig innlevering og en evaluering av en annen gruppes innlevering.

 • Vurderingsform

  Slutteksamen bestående av en 4-timers skriftlig skoleeksamen.

 • Karakterskala

  A-F

 • Dataverktøy

  Noe bruk av standard dataverktøy i forbindelse med øvingsoppgaver.

 • Litteratur

  Artikkelsamling samt diverse litteratur og case materiale på Canvas.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
 Norsk
Semester

Høst. Utgått. Erstattet av BUS401N/BUS401E.

Kursansvarlig

Trond Bjørnenak, Professor, NHH