Skatt, beslutningsatferd og økonomisk politikk

ECO441 Skatt, beslutningsatferd og økonomisk politikk

Høst 2018

Vår 2019
 • Innhold

  Emnet gir en grunnleggende forståelse av kollektive beslutninger, kollektive goder og offentlig styring. Emnet dekker organisering og insentiver i offentlig produksjon, og hvordan beslutningstagere påvirkes av offentlig styring og skattesystem.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap 

  Du lærer 

  -hvordan kollektive beslutninger om økonomisk politikk fattes 

  -begrunnelsen for utformingen av offentlige styringsmodeller 

  -hvordan beslutningstakere i privat sektor påvirkes av skatt og offentlig styring 

  Ferdigheter 

  Du skal kunne analysere 

  -forutsetninger for og egenskaper ved ulike kollektive beslutningsordninger 

  -kollektive goder og eksternaliteter som ikke ivaretas av markedet 

  -utforming av skattesystemet og hvordan det påvirker beslutningstagere 

  -konkurranse innenfor offentlig sector og forholdet mellom stat og kommuner 

  Generell kompetanse 

  Du skal kunne 

  -lese og forstå rapporter og forskningsartikler som omhandler temaene diskutert i emnet 

 • Undervisningsopplegg

   Forelesninger.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Det stilles ikke krav om spesielle forkunnskaper utover de som er ervervet på bachelor.

 • Krav til forkunnskaper

  Det stilles ikke krav om spesielle forkunnskaper utover de som er ervervet på bachelor.  

 • Vurderingsform

  4 timers skriftlig skoleeksamen.

 • Karakterskala

  Karakterskala A - F.

 • Litteratur

   J. Hindriks and G. Myles (2013), Intermediate Public Economics, Cambridge: MIT Press, og artikkelstoff.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår

Kursansvarlig

Professor Lars-Erik Borge, Institutt for foretaksøkonomi og Professor Jørn Rattsø, Institutt for samfunnsøkonomi