Selvstendig arbeid i hovedprofilen samfunnsøkonomi

SAMTHE Selvstendig arbeid i hovedprofilen samfunnsøkonomi

  • Mål for emnet

    Mål for emnet

    Du skal i løpet av studiet gjennomføre et selvstendig arbeid tilsvarende ett semesters arbeid (30 sp), der du går i dybden på én eller flere relaterte problemstillinger. Gjennom det selvstendige arbeidet skal du opparbeide deg analysekompetanse på høyt nivå. Stikkord i denne sammenheng er forståelse, refleksjon og modning. Du kan gjennomføre utredningen når som helst i studieløpet ditt, men mange studenter velger å gjøre dette i siste semester.

  • Undervisningssemester

    Undervisningssemester

    Høst og vår.

Oppsummering

Studiepoeng
30
Semester
Vår, Høst