Økonomisystemer og - styring

BED5 Økonomisystemer og - styring

 • Innhold

  Innhold

  Kostnadsfunksjoner

  Kalkulering (ABC, prosesskalkulasjon, fordeling av felleskostnader og -inntekter)

  Budsjettstyring

  Flerdimensjonal styring (balanced scorecard, kvalitets- og tidsstyring)

  Produktivitetsmåling

  Internprising

  Resultatmåling

  Bedriftsøkonomiske beslutninger

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Etter dette kurset skal studentene ha kunnskap om

  - Utforming og bruk av kalkulasjonssystemer

  - Estimere kostnadsfunksjoner

  - Utforme prestasjonsmålingssystemer

  - Måle og evaluere produktivitet

  - Utforming og bruk av internprisingssystemer

   

  After the course the student should have knowledge about

  - Design and use of costing systems

  - Estimating cost functions

  - Design of performance measure systems

  - Measure productivity

  - Design and use of transfer prices

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  Ordinære forelesninger supplert med innleveringsoppgave(r), oppgaveløsning under veiledning i grupper, og personlig veiledning av studentassistenter.

 • Krav til forkunnskaper

  Krav til forkunnskaper

  Kunnskaper tilsvarende BED1

 • Overlapping med andre emner

  Overlapping med andre emner

  BED040

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  Godkjent 2 av 3 innleveringer.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Skriftlig 4 timers skoleeksamen.

 • Karakterskala

  Karakterskala

  A - F

 • Mål for emnet

  Mål for emnet

  Dette kurset er en videreføring av kurset Kostnads- og inntektsanalyse, som gir en innføring i produktkalkulering, budsjettstyring og bedriftsøkonomiske beslutninger. Kurset tar opp ulike kalkuleringsteknikker som ABC (aktivitetsbasert kalkulasjon), prosesskalkulasjon, og metoder for å fordele felleskostnader. Det gir også en dypere forståelse av budsjettstyring, og det legges vekt på å forstå hvordan budsjettstyringen kan kompletteres ved å bruke flerdimensjonale og ikke-finansielle styringssystem. Kurset tar også opp temaer som internprising og resultatmåling, og det legges vekt på oppøve forståelse av hvordan ulike systemer kan brukes i bedriftsøkonomiske beslutninger.

  This course is founded on BED011 Cost and revenue analysis, which introduces product costing, budget control and decision making to the students. The course deals with various techniques for product costing, for instance ABC (activity-based costing), process costing and allocation of joint costs. Also, the course provides a more advanced understanding of budget control and multidimensional and non-financial control systems. The course embrace topics like transfer pricing and performance measurement, and it tries to develop the students' ability to make decisions.

 • Dataverktøy

  Dataverktøy

  Excel

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Vår. Første gang 2018

 • Litteratur

  Litteratur

  Horngren, Datar og Foster (2012). Cost Accounting. A Managerial Emphasis. 14. utgave. Prentice Hall.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Vår

Kursansvarlig

 Anita Meidell, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.