Økonomi og psykologi

SAM17 Økonomi og psykologi

Vår 2019

 • Innhold

  Kurset viser hvordan økonomiske og psykologiske faktorer påvirker adferd. Tradisjonell økonomisk tenkning har antatt at folk er fullkomment rasjonelle og egeninteresserte. Kurset ser på hvordan det faktum at folk er begrenset rasjonelle og også lar seg motivere av moralske og sosiale hensyn kan hjelpe oss å forstå ulike økonomiske fenomener.

  Blant de temaene som vil bli tatt opp på kurset er:

  1. Valg under usikkerhet og tapsaversjon.
  2. valg over tid og viljesvakhet.
  3. Ssiale preferanser.
  4. Adferdsfinans (behavioral finance).
  5. Samarbeid og tillit.
  6. Sosial identitet.
  7. Følelser og økonomiske valg.
  8. Neuroøkonomi.

  Alle som deltar på kurset må gjennomføre et eksperiment. Dette skal gjøres i grupper på maksimalt fire studenter og det skal skrives en rapport på basis av eksperimentet. 

 • Læringsutbytte

  Etter å ha fullført kurset vil studentene:

  Kunnskaper:

  • Ha en oversikt over ulike teorier for hvordan vi tar beslutninger.
  • Forstå begrensningene til tradisjonelle økonomiske modeller.
  • Være fortrolig med bruk av eksperimentell metode i økonomisk analyse.
  • Forstå samspillet mellom økonomiske incentiver og andre motivasjonsfaktorer.

  Ferdigheter:

  • Kunne vise hvordan sosiale preferanser og begrenset rasjonalitet kan kaste lys over viktige økonomiske fenomener.
  • Vare i stand til att selv formulere en forskningshypotese som kan evalueres i et eksperiment.
  • Kunne designe og utføre et eksperiment i henhold til praksis innom økonomi og psykologi.
  • Fatte velgrunnede bedriftsøkonomiske beslutninger basert på en rikere forståelse av menneskelig adferd.

  Generell kompetanse:

  • Hatt erfaring i att planlegge og gjennomføre et gruppe prosjekt som strekker seg over tid, i tråd med etiske krav og retningslinjer.
  • Gis trening i att formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger, på en effektiv måte både muntlig og skriftlig.
  • Fått erfaring i at lese og forstå artikler fra vitenskapelige tidsskrifter.

 • Undervisningsopplegg

   Plenumsforelesninger.

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer VOA040

 • Vurderingsform

  Skriftlig skoleeksamen, tre timer (67%)

  Eksperiment i grupper (33%)

 • Karakterskala

  Karakterskala A - F.

 • Litteratur

    TBA.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Høst. Tilbys høsten 2019

Skriftlig skoleeksamen avholdes hvert semester (jamfør Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH, §3-1).

Kursansvarlig

Mathias Ekström og  Alexander Cappelen, Institutt for samfunnsøkonomi.