Næringsliv/økonomi i den spansktalende verden

SPA12 Næringsliv/økonomi i den spansktalende verden

Høst 2018

 • Innhold

  Næringsliv/Økonomi, Spania-kunnskap, Latinamerika-kunnskap, spansk språk.

 • Læringsutbytte

  Studenten skal ved fullført kurs:

  - ha gode praktiske kunnskaper i de viktigste delene av det spanske språksystemet

  - kunne oversette en middels vanskelig økonomisk fagspråklig tekst fra norsk til spansk

  - ha grunnleggende kunnskaper om økonomi og næringsliv i Spania og Latin-Amerika

  - ha tilstrekkelige realiakunnskaper til å kunne skrive enklere essay på spansk om et emne fra Spania og/eller Latin-Amerika

  - ha tilstrekkelige ferdigheter i muntlig spansk til å kunne føre en samtale eller holde en presentasjon fra pensum på språket

 • Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres som interaktiv gruppeundervisning med en blanding av forelesninger, gruppearbeid, skriving og gjennomgang av oppgaver samt studentpresentasjoner. Kurset krever aktiv deltakelse underveis. Bruk av e-læringsverktøy er integrert i undervisningen.

 • Krav til forkunnskaper

  Adgang til kurset forutsetter at SPA10 eller SPA010 er bestått.

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer SPA012

 • Krav til kursgodkjenning

  1 muntlig presentasjon og 2 skriftlige oppgaver.

 • Vurderingsform

  Skriftlig eksamen 4 timer (50 %).

  Muntlig eksamen 20 min. (50 %)

  Det gis separat karakter for skriftlig og muntlig. Begge delene må bestås i samme semester. Ved gjentak må begge deler bestås på nytt.

 • Dataverktøy

  Bruk av e-læringsverktøy  og databaser som er tilgjengelige via www og biblioteket.

 • Litteratur

  • Salkjelsvik, Kari S. & Petr Pitloun: Gyldendals spanske lommegrammatikk, Gyldendal, Oslo.
  • López Moreno, Cristina: España contemporánea, SGEL, Madrid, 2014, s. 113-177 & 201-227.
  • Quesada Marco, Sebastián: España siglo XXI, Edelsa, Madrid, 2012, s. 58-75.
  • Chamorro., César et al.: Todas las voces, Difusión, Barcelona, 2010, s. 51-65.
  • Álvarez-Solar, María & Elisabeth Fonseca (red.): Sociedad y cultura en América Latina, Fagbokforlaget, Bergen, 2006, s. 153-189.
  • Forelesningsmateriale som blir lagt ut på its learning.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk og spansk
Semester

Vår 

Kursansvarlig

Beate Sandvei, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon.