Ledelse og lederpsykologi (ikke tilbudt)

STR456 Ledelse og lederpsykologi (ikke tilbudt)

Vår 2021

 • Innhold

  1. Ledelsestenkningens utvikling
  2. Monitorering og foresight
  3. Psykologiske prosesser og mekanismer

 • Læringsutbytte

  Kunnskap - kandidaten

  • Har gode kunnskaper om sentrale tema, teorier, prosesser og redskaper som benyttes innen ledelsesfaget
  • Har innsikt i sentral forskningsbasert ledelseslitteratur
  • Har kunnskap om teorienes bakgrunn slik at de selv kan forholde seg kritisk og reflektert til ledelseslitteraturen
  • Vet hvordan ledelseslitteraturen kan benyttes til å forholde seg til praktiske og relevante situasjoner

  Ferdigheter - kandidaten

  • Er i stand til å benytte relevant teori, modeller og begreper på praktiske problemer
  • Kan muliggjøre selvstendig søking etter relevant kunnskap og informasjon for å løse ledelsescase og praktiske problemstillinger av samme natur
  • Kan utforme rutiner for å overvåke en virksomhets omgivelser og utforme scenarier i sammenheng med dennes strategi
  • Er i stand til tydelig og logisk presentere sine synspunkter for et kompetent publikum

  Generell kompetanse - kandidaten

  • Har innsikt i egne kognitive og atferdsmessige handlingsmønstre som i neste omgang legger grunnlaget for mer trygg utøvelse av ledelse
  • Er i stand til å utforme eget lederskap i en gruppe og organisasjon
  • Kan på en effektiv måte lede seg selv gjennom prosjekter og mot målsetninger
  • Er i stand til å argumentere skriftlig og muntlig for ledelsesfaglige synspunkter, slik at han eller hun kan bidra til å utvikle fagets kvaliteter i en videre sammenheng

 • Undervisningsopplegg

  1. Forelesninger
  2. Case og praktiske oppgaver med refleksjoner
  3. Øvelser i grupper

 • Anbefalte forkunnskaper

  SOL1 "Psykologi og ledelse" eller tilsvarende.

 • Overlapping med andre emner

  Ingen.

 • Krav til kursgodkjenning

  1.         Deltakelse i minimum to av tre praktiske gruppeøvelser.

  2.         Godkjente refleksjonsnotat etter praktiske gruppeøvelser.

   

  Det oppmuntres forøvrig til aktiv deltakelse i forelesning og casediskusjoner.

 • Vurderingsform

  Individuell hjemmeeksamen over tre dager med utlevering dag 1 klokken 9.00, innlevering dag 3 kl. 14.00.

 • Karakterskala

  A-F

 • Litteratur

  Northouse, P. G. Leadership: Theory & Practice. SAGE publications.

  Alternativ: Yukl, G. A. Leadership in organizations. Pearson Education India.

   

  Artikler (publiseres på Canvas)

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
 Norsk
Semester

Høst. Tilbys tentativt høsten 2021.

Kursansvarlig

Professor William Brochs-Haukedal, Institutt for strategi og ledelse

PhD candidate Bård Fyhn, Institutt for strategi og ledelse