Kunstig intelligens og robotisering

STR459 Kunstig intelligens og robotisering

Vår 2019

 • Innhold

  Kunstig intelligens og robot-teknologi åpner for nye muligheter i utviklingen av bedrifter i fremtiden. Kunstig intelligens er innebygd i søkemotorene til Google, gjør automatiske analyser av numeriske og tekstlige data, sørger for optimal kundebehandling, gjenkjenner personer og andre objekter på bilder, spiller sjakk på et nivå som ingen menneske noen gang har klart og handler på børsen. Stor beregningskapasitet kombinert med komplekse nevrale nettverks-modeller, sannsynlighetsteori, logikk-formalismer og andre teoretiske modeller gjør det mulig å få datamaskiner til å løse problemer som tidligere har vært sett på som noe bare mennesker kunne klare.

  I kurset vil følgende perspektiv på kunstig intelligens bli undervist:

  • Søke-perspektivet
  • Logikk-perspektivet
  • Sannsynlighets-perspektivet
  • Konneksjonisme-perspektivet
  • Maskinlærings-perspektivet
  • Persepsjons-perspektivet
  • Spill-perspektivet

  Vi vil også ha forelesninger/workshops som omhandler forskning omkring bruk av kunstig intelligens i forretningsutvikling, visjoner for fremtidens bruk av intelligent teknologi, og bruk av prosessmodellering og -analyse for å identifisere potensiale for automatisering ved hjelp av software-roboter.

  I øvelsesopplegget vil studenten få tilgang til programvare som gjør det mulig å bruke kunstig intelligens til å automatisere og forenkle virksomhetsprosesser. Deltakerne skal øve på bruken av slik programvare ved å modellere ekte prosesser, identifisere potensiale for automatisering ved hjelp av kunstig intelligens og utvikle roboter som utfører slik automatisering. På bakgrunn av forelesninger og øvelser skal studentene i grupper arbeide med en prosjektoppgave som innebærer bruk av kunstig intelligens, og som skal innleveres som en hjemmeeksamen. Det blir gitt veiledning til dette arbeidet.

  Emner

  • Kunstig intelligens
  • Kunstig intelligens i forretningsutvikling
  • Intelligent teknologi i fremtidens bedrifter og arbeidsplasser
  • Prosessmodellering og -analyse
  • Programvare for utvikling av software-roboter
  • Konfigurering av software-roboter
  • Skyløsninger (Watson, Microsoft Azure)

 • Læringsutbytte

  Kunnskap - kandidaten

  • har avanserte kunnskaper om hva kunstig intelligens innebærer
  • har gode kunnskaper om hvordan kunstig intelligens utnyttes i forretningsutvikling
  • kjenner til nyere trender innen kunstig intelligens
  • kjenner til bruk av software-roboter til prosessautomatisering

  Ferdigheter - kandidaten

  • Kan programmere en software-robot
  • Kan utnytte tilgjengelige teknologiske plattformer for kunstig intelligens, API og web-tjenester
  • Kan modellere forretningsprosesser for utvikling av software-roboter

  Generelle kompetanse - kandidaten

  • har forståelse for fremtidens organisasjoner og samspillet mellom menneske og teknologi
  • Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig

 • Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres ved en kombinasjon av forelesninger, workshops, prosjektoppgave (semesteroppgave) og veiledning. Gjesteforelesere fra næringslivet vil bidra.

 • Adgangsbegrensing

  Kurset er adgangsbegrenset til 60 studenter. Alle adgangsbegrensede kurs har tidligere frist for påmelding enn øvrige ordinære kurs. For mer informasjon om adgangsbegrensede kurs vennligst se: https://www.nhh.no/for-studenter/adgangsbegrensa-emne/ (kopier URL).

 • Anbefalte forkunnskaper

  Det er en fordel om man har tatt kursene STR446 Prosessledelse og BUS455 Applied Programming and Data Analysis for Business, men det er ikke en forutsetning. Det er en fordel å være interessert i digital teknologi og programmering

 • Krav til kursgodkjenning

  Obligatorisk oppmøte i forelesningene

 • Vurderingsform

  Eksamen består av en skriftlig gruppebasert prosjektoppgave. Tre studenter i hver gruppe. Oppgaven utleveres i slutten av januar og besvarelsen skal innleveres medio april

 • Karakterskala

  Karakterskala A - F.

 • Dataverktøy

  Det vil bli gitt en opplæring i bruk av aktuelle verktøy.

 • Litteratur

  • Ressurser innen kunstig intelligens som er tilgjengelig på veven.
  • Forskningsartikler innen kunstig intelligens

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2019.

Kursansvarlig

Bjørnar Tessem, Institutt for strategi og ledelse