Kunstig intelligens og robotisering

STR459 Kunstig intelligens og robotisering

Høst 2021

 • Innhold

  Kunstig intelligens og robot-teknologi åpner for nye muligheter i utviklingen av bedrifter i fremtiden. Kunstig intelligens er innebygd i søkemotorene til Google, gjør automatiske analyser av numeriske og tekstlige data, sørger for optimal kundebehandling, gjenkjenner personer og andre objekter på bilder, spiller sjakk på et nivå som ingen menneske noen gang har klart og handler på børsen. Stor beregningskapasitet kombinert med komplekse nevrale nettverks-modeller, sannsynlighetsteori, logikk-formalismer og andre teoretiske modeller gjør det mulig å få datamaskiner til å løse en type problemer som tidligere har vært vurdert å være på et nivå som bare mennesker kunne klare.

  I kurset vil følgende perspektiv på kunstig intelligens bli undervist:

  • Søke-perspektivet
  • Logikk-perspektivet
  • Sannsynlighets-perspektivet
  • Konneksjonisme-perspektivet
  • Maskinlærings-perspektivet
  • Persepsjons-perspektivet
  • Spill-perspektivet

  Vi vil også ha forelesninger/workshops som omhandler forskning omkring bruk av kunstig intelligens og robotisering i forretningsutvikling, visjoner for fremtidens bruk av intelligent teknologi, og samfunnsmessige problemer knyttet til slik teknologi

  I øvelsesopplegget vil studenten få tilgang til programvare som gjør det mulig å bruke kunstig intelligens til å automatisere og forenkle virksomhetsprosesser. Deltakerne skal øve på bruken av slik programvare ved å utvikle løsninger for ekte prosesser, identifisere potensiale for automatisering ved hjelp av kunstig intelligens og utvikle løsninger som utfører slik automatisering. På bakgrunn av forelesninger og øvelser skal studentene i grupper arbeide med en prosjektoppgave som innebærer bruk av kunstig intelligens, og som skal innleveres som en hjemmeeksamen. Det blir gitt veiledning til dette arbeidet.

  Emner

  • Kunstig intelligens
  • Kunstig intelligens i forretningsutvikling
  • Intelligent teknologi i fremtidens bedrifter og arbeidsplasser
  • Programvare for utvikling av software-roboter
  • Konfigurering av software-roboter
  • Skyløsninger (Microsoft Azure)

 • Læringsutbytte

  Kunnskap - kandidaten

  • har avanserte kunnskaper om hva kunstig intelligens innebærer
  • har gode kunnskaper om hvordan kunstig intelligens utnyttes i forretningsutvikling
  • kjenner til nyere trender innen kunstig intelligens
  • kjenner til bruk av software-roboter til prosessautomatisering

  Ferdigheter - kandidaten

  • Kan programmere en software-robot
  • Kan utnytte tilgjengelige teknologiske plattformer for kunstig intelligens, API og web-tjenester

  Generelle kompetanse - kandidaten

  • har forståelse for fremtidens organisasjoner og samspillet mellom menneske og teknologi
  • Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig

 • Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres ved en kombinasjon av forelesninger, videopresentasjoner, webinar, workshops, prosjektoppgave (semesteroppgave) og veiledning. Gjesteforelesere fra næringslivet vil bidra.

 • Adgangsbegrensing

  Kurset er adgangsbegrenset til 60 studenter. Alle adgangsbegrensede kurs har tidligere frist for påmelding enn øvrige ordinære kurs. For mer informasjon om adgangsbegrensede kurs vennligst se: https://www.nhh.no/for-studenter/adgangsbegrensa-emne/ (kopier URL).

 • Anbefalte forkunnskaper

  Det er en fordel om man har tatt kursene STR446 Prosessledelse og BUS455 Applied Programming and Data Analysis for Business, men det er ikke en forutsetning. Det er en fordel å være interessert i digital teknologi og programmering

 • Vurderingsform

  Eksamen består av en skriftlig gruppebasert prosjektoppgave. Opptil fire studenter i hver gruppe. Oppgaven utleveres i slutten av september og besvarelsen skal innleveres i midten av november. Gruppene bør etableres umiddelbart ved kursstart for å muliggjøre effektiv digital undervisning.

 • Karakterskala

  Karakterskala A - F.

 • Dataverktøy

  Det vil bli gitt en opplæring i bruk av aktuelle verktøy.

 • Litteratur

  • Ressurser innen kunstig intelligens som er tilgjengelig på veven.
  • Forskningsartikler innen kunstig intelligens

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Skifter fra høst til vår. Ikke tilbudt høsten 2021.

Kursansvarlig

Professor Bjørnar Tessem, Institutt for strategi og ledelse