Kultur og samfunn i den spansktalende verden

SPA11 Kultur og samfunn i den spansktalende verden

Høst 2018

 • Innhold

  Kultur og samfunn, Spania-kunnskap, Latinamerika-kunnskap, spansk språk

   

  Course content

  Culture and society, knowledge of Spain and Latin-America, Spanish language.

   

 • Læringsutbytte

  Studenten skal ved fullført kurs:

  - ha gode praktiske kunnskaper i de viktigste delene av det spanske språksystemet

  - kunne oversette en allmennspråklig tekst fra norsk til spansk

  - ha grunnleggende kunnskaper om politiske, sosiale og geografiske forhold, samt nyere politisk historie i Spania og Latin-Amerika

   

  - ha tilstrekkelige realiakunnskaper til å kunne skrive enklere essay på spansk om et emne fra Spania og/eller Latin-Amerika

  - ha tilstrekkelige ferdigheter i muntlig spansk til å kunne føre en samtale eller holde en presentasjon fra pensum på språket

   

  Learning outcomes

  The candidate will be expected, on completion of the course, to:

  - have practical knowledge about the Spanish language system

  - be able to translate general non-fiction texts from Norwegian into Spanish

  - have basic knowledge about political, social and geographical conditions, as well as modern political history in Spain and Latin-America

  - have sufficient factual knowledge to be able to write essays in Spanish about topics related to Spain or Latin-America

  - be able to conduct a conversation in Spanish and to present a topic from the course literature

   

 • Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres som interaktiv gruppeundervisning med en blanding av forelesninger, gruppearbeid, skriving og gjennomgang av oppgaver samt studentpresentasjoner. Kurset krever aktiv deltakelse underveis. Bruk av e-læringsverktøy er integrert i undervisningen.

   

 • Krav til forkunnskaper

  Adgang til kurset forutsetter at SPA10 eller SPA010 er bestått.

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer SPA011

 • Krav til kursgodkjenning

  1 muntlig presentasjon og 2 skriftlige oppgaver

 • Vurderingsform

  - Skriftlig eksamen, 4 t (50%).

  - Muntlig eksamen på ca 20 min knyttet til pensum (50%).

  Det gis separat karakter for skriftlig og muntlig. Begge delene må bestås i samme semester. Ved gjentak må begge deler bestås på nytt.

 • Karakterskala

  Karakterskala A - F.

 • Dataverktøy

  Bruk av e-læringsverktøyet It¿s Learning og databaser som er tilgjengelige via www og biblioteket.

 • Litteratur

  • Salkjelsvik, Kari S. & Petr Pitloun: Gyldendals spanske lommegrammatikk, Gyldendal, Oslo.
  • López Moreno, Cristina: España contemporánea, SGEL, Madrid, 2014, s. 39-105 & 185-195.
  • Quesada Marco, Sebastián: España siglo XXI, Edelsa, Madrid, 2012, s. 29-49 & 76-78.
  • Chamorro., César et al.: Todas las voces, Difusión, Barcelona, 2010, s. 17-38, 46-50, 88-90 & 132-136.
  • Álvarez-Solar, María & Elisabeth Fonseca (red.): Sociedad y cultura en AméricaLatina, Fagbokforlaget, Bergen, 2006, s. 127-151 & 241-257.
  • Forelesningsmateriale som blir lagt ut på its learning.

   

   

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk og spansk
Semester

Vår. Tilbys ikke våren 2018

Kursansvarlig

Beate Sandvei, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon.