Konkurranseanalyse

BUS441 Konkurranseanalyse

 • Innhold

  Innhold

   Konkurranseanalyse omhandler bedrifters strategiske valg (som pris, kapasitet, lokalisering, kvalitet, etc.) i markeder med (imperfekt) konkurranse. De fleste markeder karakteriseres ikke ved perfekt konkurranse eller monopol, men har et begrenset antall aktører som konkurrerer. Bedrifter vil dermed foreta sine valg under en forventning om hvordan konkurrenter vil respondere.

  Studentene skal ved å ta kurset lære ulike modellverktøy som kan benyttes til å analysere konkurranseforhold i et marked, og gjennom dette kunne predikere hva som vil være en bedrifts optimale strategiske valg i ulike situasjoner. Hvorfor opererer sportskjeden XXL med prisgarantier? Hvordan virker de såkalte lojalitetsprogrammene til dagligvarekjedene? Er Æ en fordel for kundene?

  Konkurranseanalyse vektlegger markedsspesifikk analyse siden hvert enkelt marked har særtrekk som gir opphav til ulike konkurranseforhold. Studentene vil derfor få innsikt i en rekke ulike markeder slik som markedet for elektrisk kraft, telefoni, dagligvarer, bensin, legemidler, helsetjenester, etc. Dette skal gi studenten forståelse for hvordan bedrifters strategiske valg kan variere med ulike markedsforhold. Studenten skal etter å ha tatt kurset kunne utføre en konkurranseanalyse, hvor man tar hensyn til særtrekk og konkurranseforhold i det aktuelle markedet.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kunnskap

  Deltakerne skal ved kursets avslutning

  • ha grunnleggende innsikt i hvilken rolle konkurranse og markedsforhold spiller for økonomisk styring av bedrifter
  • ha oversikt over ulike teorier og modeller for konkurranse og strategisk interaksjon mellom bedrifter
  • forstå ulike strategier bedrifter velger for å redusere konkurransepresset
  • forstå hvorfor bedrifter eksempelvis foretar strategiske overinvesteringer i dag for å påvirke konkurrentens prising i fremtiden

  Ferdigheter

  Deltakerne skal ved kursets avslutning

  • kunne analysere hvordan bedrifter opptrer strategisk for å oppnå konkurransefordeler
  • kunne analysere konsekvenser av fusjoner og oppkjøp
  • kunne analysere markedsforhold og kunne gi prediksjoner for hvordan markedet vil utvikle seg med hensyn til ulike konkurransemessige forhold
  • kunne benytte spillteori til å utarbeide profitable konkurransestrategier

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  Plenumsforelesninger, oppgaveseminarer, innleveringer basert på gruppearbeid.

 • Krav til forkunnskaper

  Krav til forkunnskaper

  Ingen spesielle

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  To godkjente innleveringer. Bestått / ikke bestått

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Individuell 4 timers skoleeksamen

 • Karakterskala

  Karakterskala

  Karakterskala A-F.

 • Dataverktøy

  Dataverktøy

  Ingen spesielle.

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Høst

 • Litteratur

  Litteratur

  • Sørgard, Lars, 2003. Konkurransestrategi. Fagbokforlaget
   • Artikler.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
 Norsk
Semester
Høst

Kursansvarlig

 Hans Jarle Kind