Konjunkturanalyse

FIE403 Konjunkturanalyse

Høst 2023

 • Innhold

  Dette kurset gir en innføring i utvalgte deler av økonomisk teori, kvantitative metoder og empiriske forhold som grunnlag for å analysere konjunktursykler. Det fokuseres spesielt på pengepolitikk og samspillet mellom konjunktursykler og finansmarkeder. Det legges vekt på å diskutere dagsaktuelle problemstillinger i norsk og internasjonal økonomi.

  • Kvantitativ analyse av makroøkonomiske tidsserier: sesongjustering og estimering av trend
  • Dekomponering av makroøkonomisk tidsserier (spesielt bruttonasjonalprodukt og industriproduksjon) i trendvekst og konjunktursykler.
  • Ledende indikatorer og konjunkturprognoser
  • Pengepolitikk og rentefastsettelse
  • Makroøkonomiske skoleretninger og modeller for konjunktursykler
  • Samspillet mellom finansmarkeder og makroøkonomiske forhold
  • Produktivitetsvekst og økonomisk utvikling
  • Måling av boligpriser og empiriske modeller for boligpriser
  • Oljepriser og makroøkonomisk utvikling
  • Konjunkturutsikter for norsk og internasjonal økonomi