Introduction to the The Norwegian Entrepreneurship Programme

GRU401 Introduction to the The Norwegian Entrepreneurship Programme

 • Innhold

  Innhold

  Kursets innhold kan oppsummeres slik:

  Kurset består av en teoridel som gis løpet av de fire samlingene som finner sted i løpet av våren 2017, og av en praktisk del. Med utgangspunkt i forelesningene, skal studentene i grupper enten bistå nyetablerte bedrifter med å lage en forretningsplan eller gjennomgå kritisk eventuelle foreliggende forretningsplaner, eller å vurdere konkrete produktiéer med tanke på kommersialiseringsmuligheter. Den praktiske delen må nødvendigvis finne sted utenom forelesningene, og det er derfor helt nødvendig at gruppene fungerer godt fra første dag.

  Course contents

  The course will include all steps in developing a new venture, from a product idea to a running enterprise. Evaluation of the market potential as well as profitability analyses will be discussed and demonstrated.

  Emneoversikt

  Følgene emner vil stå sentralt:

  typer av innovasjoner (Schumpeter)

  innovatører vs entreprenører

  sosialt entreprenørskap

  hvordan skape nye produktidéer (kreativitet)

  kommersialisering av produktidéer

  valg av forretningsmodell

  hvordan skrive en god forretningsplan

  typer av kapitalkilder - såkornkapital, driftskapital, og "business angels"

   

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Formålet med forkurset til Gründerskolen ("Introduksjonskurs til entreprenørskap"), er å:

  • bidra til at studentene utvikler og styrker deres analytiske evner ril å jobbe tverrfaglig
  • gi studentene en grunnleggende forståelse av innovasjonsprosesser og om hvordan man etablerer en bedrift
  • å gi en innføring i entreprenørskap, med de farer og muligheter som eksisterer for dem som vil etablere egen virksomhet
  • forberede studentene på å jobbe utenlands i en gründerbedrift (internship).

  Dette oppnås gjennom å gjøre dem kjent med økonomiske og finansielle begreper som er viktige for gründere. Ved innføring i relevant teori og gjennom arbeid i grupper med å utvikle en forretningsplan for en gründerbedrift, oppnås en betydelig læringseffekt (experiental learning). Studenter som ikke har økonomi i fagkretsen, vil få tilbud om et lite nettbasert innføringskurs i viktige økonomiske begreper og modeller, slik at de ved start av Forkurset skal ha det nødvendige grunnlaget for å ha fullt utbytte av Forkurset. Opplegget krever en betydelig innsats fra deltakerne, både under og mellom samlingene. Det er derfor nødvendig at hver gruppe blir enig om en gruppeleder som driver arbeidet fremover. På hver samling vil gruppene måtte redegjøre for fremdriften i arbeidet. Kurset er lagt opp interaktivt, noe som innebærer utstrakt kontakt mellom studenter, bedrifter og kursansvarlig. I Bergen har man helt siden oppstart i 2002 hatt et meget godt samarbeid med foretak som bistår gründerbedrifter, og disse har "levert" bedrifter som studentene har utarbeidet forretningsplaner for. Det vil gjennom hele kurset fra kursansvarlig bli gitt oppfølging, som bl.a. innebærer veiledning etter behov, enten i form av møte med studentene, eller e-mail, men alltid slik at studentene opplever at de får hjelp til oppgaven og svar på spørsmål.

   

  Course objectives:

  The main objective of the course is to offer an introduction on how to establish a new venture based on a specific product idea, eg. from research. Considerable emphasis will therefore be placed on developing the students´ creativity, how to use it, and how to write a selling business plan.

  The course aims at developing and strengthening the students´ ability to work across various academic disciplines, such as accounting, marketing, strategy and finance

   

  In this course, we will discuss:

   

  • what characterizes an innovation
  • how does an idea become a business idea which can be commercialized
  • how to choose a optimal business model
  • choice of an optimal business model
  • what are the characteristics of a successful start-up

   

  Learning outcomes:

  The objective is to give the students a theoretical and practical understanding of how to create a research or knowledge based business idea.

   

  Annet/Merknader:

  Deltakerne i Forkurset må søke elektronisk om opptak på Gründerskolen, og blir tatt ut etter omfattende intervjuer. Opplysninger om søknadsfrist(er) finnes på www.grunderskolen.no

  Forkurset her i Bergen skiller seg fra forkursene andre steder i landet ved at deltakerne i løpet av kurset skal jobbe med virkelige gründerbedrifter, eller med gründeres produktidéeer. Vanligvis vil arbeidet bestå i at man bistår bedriftene med å skrive en forretningsplan, men i enkelte tilfeller vil prosjektet bestå av en analyse av produktidéens kommersialiseringspotensiale.

  Bedriftene vil bli presentert på den første samlingen, og det vil bli etablert en gruppe med 5 studenter for hver bedrift. I teorien vil man kunne velge fritt hvilken bedrifts-gruppe man ønsker å være med i, men hvis det blir altfor skjev fordeling, både med hensyn til antall og bakgrunn, vil kursansvarlig foreta fordelingen.

  Forøvrig viser vi til detaljert forelesningsplan som vil foreligge senest ved kursstart.

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  Forkurset i Bergen er lagt opp som 4 helgesamlinger som går fra fredag kl.15.00 til lørdag kl.15.00. Alle samlingene er lagt til NHH.

 • Krav til forkunnskaper

  Krav til forkunnskaper

  Det kreves alminnelig godt kjennskap til IT, spesielt tekstbehandling og regneark (Excel). Alle notater og artikler vil bli lagt ut på kursets hjemmeside på it's learning, som også vil bli benyttet til kommunikasjon mellom studenter og fagansvarlig mellom forelesningene.

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  Kursgodkjenning vil bli gitt på grunnlag av deltakelse i gruppearbeidet, innlevering av grupperapport, og tilstedeværelse på de fire samlingene.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Gruppeoppgaven som leveres på siste forelesning vil være grunnlag for karaktersetting.

 • Karakterskala

  Karakterskala

  Karakterskala A-F.

   

 • Dataverktøy

  Dataverktøy

  Det kreves alminnelig godt kjennskap til IT, spesielt tekstbehandling og regneark (Excel). Alle notater og artikler vil bli lagt ut på kursets hjemmeside på it's learning, som også vil bli benyttet til kommunikasjon mellom studenter og fagansvarlig mellom forelesningene.

   

   

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

   Vår

 • Litteratur

  Litteratur

  Obligatorisk litteratur:

  Som pensumbøker benyttes:

  "Innovations Management and Entrepreneurship" , compiled by Tor Aase Johannessen,

  ISBN 978 1 78086 466 2

  Alexander Osterwalder: "Business Model Generation" , ISBN: 978 0470-87641-1, 2010

  I tillegg kommer en rekke artikler og cases som blir lagt ut på ITS´LEARNING i forkant av og under kurset.

  Anbefalt tilleggslitteratur:

  1. "The Global Competitiveness Report 2013-2014", World Economic Forum (blir lagt ut på ITS´LEARNING)

  2. Sharma: "Guide to starting your own Business" Wiley, New York, 1999

  3. Sahlman, Stevenson, Roberts &Bhidé: "The Entrepreneurial Venture" Harvard Business School Press, second ed. 1999

Oppsummering

Studiepoeng
10
Undervisningsspråk
Norsk Kurset vil bli undervist på engelsk våren 2018
Semester
Vår

Kursansvarlig

Bram Timmermans (våren 2018)