Independent work/thesis INB

INBTHE Independent work/thesis INB

Høst 2020

  • Mål for emnet

    Du skal i løpet av studiet gjennomføre et selvstendig arbeid tilsvarende ett semesters arbeid (30 sp), der du går i dybden på én eller flere relaterte problemstillinger. Gjennom det selvstendige arbeidet skal du opparbeide deg analysekompetanse på høyt nivå. Stikkord i denne sammenheng er forståelse, refleksjon og modning. Du kan gjennomføre utredningen når som helst i studieløpet ditt, men mange studenter velger å gjøre dette i siste semester.

Oppsummering

Studiepoeng
30
Semester

Høst og vår.