Fransk økonomisk språk

FRA10 Fransk økonomisk språk

Høst 2023

 • Innhold

  Fransk økonomisk språk er første kurs i fransk valgfag. Det gir et godt grunnlag for å kommunisere effektivt i profesjonelle sammenhenger på fransk, både muntlig og skriftlig.

 • Læringsutbytte

  Ved fullført kurs har studenten tilegnet seg følgende:

  Kunnskap:

  - Kjennskap til økonomisk-administrativ terminologi og uttrykk som er relevant i profesjonelle sammenhenger

  - Kjennskap til det franske språksystemet til å produsere korte skriftlige dokumenter som er vanlige i næringslivet

  Ferdigheter:

  - Kan gi korte presentasjoner basert på økonomisk-administrative emner

  - Kan uttrykke/argumentere for sin mening i en arbeidsrelatert situasjon på en hensiktsmessig måte

  - Kan bruke økonomisk-administrativ terminologi og uttrykk som er relevant i profesjonelle sammenhenger

  - Kan bruke det franske språksystemet til å produsere skriftlige dokumenter som er vanlige i næringslivet: skrive rapporter og e-poster på fransk

  Generell kompetanse:

  - Kan kommunisere med fransktalende både i sosiale og profesjonelle sammenhenger

 • Undervisningsopplegg

  Dette er et kurs der interaktiv læring står i fokus. Kurset bruker "flipped classroom" metoden der studenten forbereder seg på et gitt emne før timen. Timen organiseres som interaktiv og tilpasset gruppeundervisning med en blanding av gruppebaserte aktiviteter, gruppediskusjoner, skriving og gjennomgang av oppgaver samt studentpresentasjoner. Kurset krever aktiv deltakelse underveis. Bruk av e-læringsverktøy er integrert i undervisningen.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Kurset bygger på forkunnskaper tilsvarende fransk, nivå II fra Læreplan i fremmedspråk, dvs. 3 år fra ungdomsskolen og 2 år fra videregående, eller 3 år fra videregående, eller tilsvarende.

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer FRA010

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Et sett med nettbaserte språkøvelser må være godkjent (gjennomføres via Canvas).

 • Vurderingsordning

  En mappe med:

  • 2 skriftlige oppgaver. Hver skriftlig oppgave må leveres to ganger.
  • 2 muntlige oppgaver
  • 1 refleksjonsnotat

  Hele mappen må avlegges i samme semester. Ved gjentak må hele mappen tas på nytt.

  Siden vurderingsformen i dette kurset er en mappeevaluering der både muntlige og skriftlige elementer inngår er den ikke etterprøvbar og vil ikke kunne påklages (jf. uhl §5-3)

  FRA10 har ikke vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Fra og med høsten 2023 blir hovedregelen for bacheloremner at kun obligatoriske emner med individuell vurdering vil ha vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Dette gjelder kun for studenter med gyldige arbeidskrav. Hvilke gjentaksmuligheter som gjelder til enhver tid blir vedtatt av programleder og publisert i emnebeskrivelsen.

 • Vurderingsuttrykk

  Bestått /ikke bestått

 • Litteratur

  Delphine Jégou, MP Rosillo (2013). Quartier d'affaires 1

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Fransk/norsk
Semester

Vår. Tilbudt våren 2023.

Emneansvarlig

Anouck Jolicorps, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon