Fransk økonomisk språk

FRA10 Fransk økonomisk språk

 • Innhold

  Innhold

  Språklære, muntlig ferdighet, emner innen samfunn, politikk, økonomi

  Course content

  The French language system, presentation skills, economic-administrative topics.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Formålet med FRA10 er å legge grunnlaget for studentenes evne til å kommunisere effektivt på fransk i internasjonale sammenhenger.

  Studenten skal ved fullført kurs:

  • ha praktiske kunnskaper i de viktigste delene av det franske språksystemet
  • kunne forstå og produsere enkle sakprosatekster på fransk
  • ha grunnleggende ferdigheter i muntlig fransk, innrettet mot samfunn og økonomi
  • ha grunnleggende kunnskap om fransk samfunn (institusjoner, forvaltning, befolkning, arbeidsliv)

  Learning outcomes

  French Language (FRA10) presupposes a good working knowledge of Norwegian. The aim is to develop the candidates' skills in communicating effectively in French within an international business context.

  The candidate will be expected, on completion of the course to:

  • have sufficient insight into the French language system.
  • be able to produce general non-fiction texts
  • have basic proficiency in oral French
  • have basic knowledge of French society

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres som interaktiv gruppeundervisning med en blanding av forelesninger, gruppearbeid, skriving og gjennomgang av oppgaver samt studentpresentasjoner. Kurset krever aktiv deltakelse underveis. Bruk av e-læringsverktøy er integrert i undervisningen.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Anbefalte forkunnskaper

  Kurset bygger på forkunnskaper tilsvarende fransk, nivå II fra Læreplan i fremmedspråk, dvs. 3 år fra ungdomsskolen og 2 år fra videregående, eller 3 år fra videregående, eller tilsvarende.

 • Overlapping med andre emner

  Overlapping med andre emner

  Tilsvarer FRA010

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  2 godkjente skriftlige én-times oppgaver i løpet av semesteret, som vurderes til "Godkjent/Ikke godkjent". 1 godkjent muntlig test i slutten av semesteret, som vurderes til "Godkjent/Ikke godkjent" (samtale om en fransk ukjent tekst, eller kort presentasjon av oppgitt tema: Valfritt).

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Skriftlig eksamen 3 timer

 • Karakterskala

  Karakterskala

  Vurdering Bestått / ikke bestått

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Høst.

 • Litteratur

  Litteratur

  Delphine Jégou, MP Rosillo (2014). Quartier d'affaires 2

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk / fransk
Semester
Høst

Kursansvarlig

Annelise Ly