Fransk økonomisk språk

FRA10 Fransk økonomisk språk

Vår 2019

 • Innhold

  Språklære, muntlig ferdighet, emner innen samfunn, politikk, økonomi

 • Læringsutbytte

  Formålet med FRA10 er å legge grunnlaget for studentenes evne til å kommunisere effektivt på fransk i internasjonale sammenhenger.

  Ved fullført kurs:

  • har du praktiske kunnskaper i de viktigste delene av det franske språksystemet
  • kan du forstå og produsere enkle sakprosatekster på fransk
  • har du grunnleggende ferdigheter i muntlig fransk, innrettet mot samfunn og økonomi
  • har du grunnleggende kunnskap om fransk samfunn (institusjoner, forvaltning, befolkning, arbeidsliv)

 • Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres som interaktiv gruppeundervisning med en blanding av forelesninger, gruppearbeid, skriving og gjennomgang av oppgaver samt studentpresentasjoner. Kurset krever aktiv deltakelse underveis. Bruk av e-læringsverktøy er integrert i undervisningen.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Kurset bygger på forkunnskaper tilsvarende fransk, nivå II fra Læreplan i fremmedspråk, dvs. 3 år fra ungdomsskolen og 2 år fra videregående, eller 3 år fra videregående, eller tilsvarende.

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer FRA010

 • Krav til kursgodkjenning

  2 godkjente skriftlige én-times oppgaver i løpet av semesteret, som vurderes til "Godkjent/Ikke godkjent". 1 godkjent muntlig test i slutten av semesteret, som vurderes til "Godkjent/Ikke godkjent" 

 • Vurderingsform

  Skriftlig eksamen 3 timer

 • Karakterskala

  Vurdering Bestått / ikke bestått

 • Litteratur

  Delphine Jégou, MP Rosillo (2013). Quartier d'affaires 1

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk / fransk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2018.

Skriftlig skoleeksamen avholdes hvert semester (jamfør Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH, §3-1).

Kursansvarlig

Annelise Ly, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon