Fransk fagkommunikasjon

FRA11 Fransk fagkommunikasjon

Høst 2018

 • Innhold

  Kurset omfatter følgende emner:

  - næringslivsemner,

  - skriving av rapporter og resymeer

  - muntlige presentasjoner

  - forretningskommunikasjon

  - oversettelse (didaktisk formål).

  Course content

  The course comprises the following topics:

  - business topics

  - writing reports and summaries

  - oral presentations

  - business communication

  - translation (didactical)

 • Læringsutbytte

  FRA11 bygger på kurset FRA10 og viderefører dermed arbeidet med å utvikle studentenes evne til å kommunisere effektivt i internasjonale sammenhenger, både muntlig og skriftlig. Kurset er knyttet til fagkunnskap i andre kurs i økonomistudiet og er skreddersydd for norske studenter som vil kommunisere slik kunnskap på fransk.

  Studenten skal ved fullført kurs:

  - ha tilegnet seg nødvendig innsikt i det franske språksystemet

  - beherske relevante deler av økonomisk-administrativt vokabular (begreper, terminologi),samt språkbruk, uttrykksmåte

  - ha muntlige ferdigheter til å presentere et økonomisk-administrativt emne

  - kunne skrive forretningsbrev og ¿e-poster på fransk

  - kunne skrive resymeer, rapporter, fremstillinger av økonomiske data

  - ha innsikt i forretningskulturen i en interkulturell ramme

   

  Learning outcomes

  Like FRA10, French Professional Communication, FRA11 presupposes a good working knowledge of Norwegian. The aim is to further develop the candidates' skills in communicating effectively in French within an international business context.

   

  The candidate will be expected, on completion of the course, to:

  - have practical knowledge about the French language system

  - have necessary skills in using economic-administrative vocabulary, terminology and expressions

  - be able to present economic-administrative topics orally

  - be able to write business letters and emails

  - be able to write summaries and reports

  - describe French business culture within an intercultural framework

 • Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres som interaktiv gruppeundervisning med en blanding av forelesninger, gruppearbeid, skriving og gjennomgang av oppgaver samt studentpresentasjoner. Kurset krever aktiv deltakelse underveis. Bruk av e-læringsverktøy er integrert i undervisningen.

 • Krav til forkunnskaper

  Adgang til denne modulen forutsetter at FRA10 - Fransk økonomisk språk (tidligere FRA010) er bestått.

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer FRA011

 • Krav til kursgodkjenning

  2 godkjente innleveringer i hver av disiplinene «Fremstilling økonomiske data» og «Forretningskommunikasjon», 2 godkjente resymeer, 1 godkjent muntlig presentasjon i emnet «Tekst og næringsliv» (Le monde de l'entreprise).

 • Vurderingsform

  Skriftlig eksamen 4 timer (50 %):

  • Fremstilling økonomiske data, forretningsbrev, resymé

  Muntlig eksamen 20 min. (50 %):

  • Presentasjon på fransk av et oppgitt emne,
  • Lesing, oversettelse, samtale om ukjent tekst

  Det gis separat karakter for skriftlig og muntlig. Begge delene må bestås i samme semester. Ved gjentak må begge deler bestås på nytt.

 • Karakterskala

  Karakterskala A - F

 • Dataverktøy

  Bruk av e-læringsverktøyet It's learning, databaser tilgjengelige via www og Biblioteket.

 • Litteratur

  Franskseksjonen NHH : Materiale delt ut på forelesninger og via It's learning

  Franskseksjonen NHH : Jan Roald: Communication écrite et orale : La France : Le monde de l'entreprise (Pensumsamling - siste utgave) ; Communication d'affaires: Lettres, courriels, la politesse

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk / Fransk
Semester

Vår. Emnet tilbys for tiden ikke. Tilbys ikke våren 2018

Kursansvarlig

Jan Roald, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon