Frankrike

FRA12 Frankrike

Høst 2018

 • Innhold

  1) Generelle betraktninger

  Franske geografi, språk

  Befolkning

  Politiske system og institusjoner

   

  2) Hovednæringer: jordbruk, fiske, industri, 3. sektor

   

  3) Frankrike og EU

 • Læringsutbytte

  Kandidaten skal ved fullført kurs:

  • kunne skrive en stil på fransk om emner som behandles i kurset
  • kunne føre en samtale og holde en presentasjon om næringslivrelaterte emner
  • ha gode kunnskaper om Frankrike og fransk næringsliv

 • Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres som interaktiv gruppeundervisning med en blanding av forelesninger, gruppearbeid, skriving og gjennomgang av oppgaver, samt studentpresentasjoner. Kurset krever aktiv deltagelse underveis.

 • Krav til forkunnskaper

  Adgang til denne modulen forutsetter at FRA10 - Fransk økonomisk språk (tidligere FRA010) er bestått.

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer FRA012

 • Krav til kursgodkjenning

  3 godkjente skriftlige besvarelser

 • Vurderingsform

  Skriftlig eksamen 4 timer (50 %):  stil;

  Muntlig eksamen 20 minutter (50 %).

  Begge delene må bestås i samme semester. Ved gjentak må begge deler bestås på nytt.

 • Karakterskala

  Karakterskala A - F for vurderingsdeler og hele emnet.

 • Litteratur

  Obligatorisk litteratur:

  Kompendium: La France, Renée Klepsland

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Fransk
Semester

Kurset tilbys i våren 2018

Kursansvarlig

Renée Klepsland og Annelise Ly, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon