Finans- og kredittrett

RET12 Finans- og kredittrett

 • Innhold

  Innhold

  Faget omhandler pengekravrett, panterett og konkursrett.

   

  Pengekravrett omfatter oppgjør av pengekrav, betalingsformidling, transport av fordringer, kausjonsrett/bankgarantier, heftelse/ansvar for krav, motregningsrett, foreldelse, renter.

   

  Panterett omfatter stiftelse av panterett(sikkerhetsretten), ulike typer panterett, omfanget av panteretten, rettsvern, prioritet mellom panteretter

  Konkursrett omfatter særlig kreditorenes dekningsrett etter dekningsloven, men også reglene knyttet til gjeldsforhandling og konkurs etter konkursloven.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Formålet med kurset er å gi studentene en grundig innføring i juridiske emner innen pengekravsretten og en grundig innføring innen ulike sikkerhetsretter så som garanti, kausjonsrett og panterett, samt finansiering, betalingsformidling, foreldelse av pengekrav og motregning av pengekrav mv. Det vil også bli gitt en grundig innføring i spørsmål knyttet til gjeldsforfølgning, særlig dekningsretten etter konkursloven, men også noen av de prosessuelle reglene knyttet til gjeldsforfølgning.

   

  Vi kommer også i kurset inn på etiske problemstillinger knyttet til de aktuelle regelsettene.

   

  Denne kunnskap som studentene har tilegnet seg i dette kurset skal medføre at studentene lærer å se problemstillinger innen pengekravrett, panterett og konkursrett, samt er i stand til å finne de juridiske grunnlag for å løse problemet innenfor rammen av juridisk metode og alminnelige krav til juridisk analyse.

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  Forelesninger, oppgavekurs og innleveringsoppgaver.

 • Krav til forkunnskaper

  Krav til forkunnskaper

  RET 1 eller RET 010

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  Kurset har to obligatoriske oppgaveinnleveringer som må være godkjente for at kandidaten skal få kursgodkjennelse

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Skoleeksamen 3 timer

 • Karakterskala

  Karakterskala

  Karakterskala A - F

 • Dataverktøy

  Dataverktøy

  Intet behov for dette i forelesningen

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Høst

 • Litteratur

  Litteratur

  Trygve Bergsåker, Pengekravsrett, siste utgave

  Jens Edvin A Skoghøy, Panterett, 2014

  Mads Henry Andenæs, Konkurs, siste utgave

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Høst

Kursansvarlig

Knut M Tande, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.