Databaser

Databaser

Vitenskapelige data, publikasjoner, nyheter og andre ressurser administrert av NHH-biblioteket.

Som student eller ansatt ved NHH har du gratis tilgang til våre e-ressurser uansett om du er hjemme eller på campus. 

Noen databaser krever spesielle tilgangsrettigheter - dette er  nærmere beskrevet i fanen under hver enkelt database. Når du prøver å åpne en elektronisk ressurs fra Oria, vil du bli bedt om å logge på med NHH-kontoen din for å få tilgang.

De aller fleste databasene NHH abonnerer på er engelskspråklige. Listen over databaser blir derfor bare presentert på engelsk.

Gå til vår engelske databaseside